Profile picture for the user

Alain Sylvain

CEO của Sylvain Labs

Alain Sylvain là nhà sáng lập và CEO của Sylvain Labs, chuyên tư vấn về chiến lược và thiết kế nhằm giúp các công ty nắm bắt thực trạng cũng như tiềm năng kinh doanh, sản phẩm và thương hiệu của họ.