Kirsten Henton

Kirsten Henton

Người viết bài cho Click. Travel

Kirsten Henton là một người chuyên viết về du lịch, một biên tập viên, người đã có nhiều bài viết được đăng bởi Lonely Planet, Rough Guides, BBC Travel và nhiều nơi khác.