Profile picture for the user

Alan Fuerstman

Nhà sáng lập và CEO của Montage Hotels & Resorts và Pendry Hotels

Alan Fuerstman là nhà sáng lập và CEO của Montage Hotels & Resorts và Pendry Hotels. Michael Fuerstman là nhà đồng sáng lập và Giám đốc sáng tạo tại Pendry Hotels.