Profile picture for the user

Pascal Mafait

Senior Manager, Security and Fraud tại Booking.com

Pascal Mafait là Quản lý cấp cao về Bảo mật và Chống gian lận tại Booking.com