Thanh toán

Mọi thứ Quý vị cần biết để xây dựng một quy trình thanh toán bảo mật, liền mạch và hiệu quả để tiếp cận du khách trong nước và quốc tế. Sử dụng quy trình thanh toán hiện có của Quý vị hoặc áp dụng các giải pháp thanh toán của chúng tôi để giúp tăng độ đảm bảo của doanh thu, tiết kiệm thời gian và, nếu cần, tuân thủ quy định mới về xác thực thanh toán.

33 bài viết

Lưu
payments

Thanh toán Online

Bảo đảm thanh toán từ khách mới mà không cần quản lí thêm

Thu hút thêm khách
Bảo đảm an toàn thanh toán
Giảm lượng công việc và lượt hủy đặt phòng
Lưu
Đối tác nhận được hóa đơn hoa hồng dựa trên các đặt phòng đã tích lũy từ tháng trước. Đối tác có trách nhiệm kiểm tra từng đặt phòng trong vòng 48 giờ kể từ khi khách trả phòng để...