Điểm đánh giá của tôi được tính như thế nào?

Điểm đánh giá trung bình tổng thể của Quý vị được tính dựa trên tất cả các điểm đã nhận được hiển thị trực tuyến.Khi Quý vị có ít nhất 5 đánh giá hiển thị trên trang, điểm chỗ nghỉ của Quý vị sẽ được tính và được hiển thị trên trang web. Mỗi khi nhận được đánh giá hoặc khi đánh giá hết hạn, trong vòng 48 giờ, hệ thống của chúng tôi sẽ đồng bộ hóa toàn bộ các nền tảng (extranet, trang công khai, ứng dụng dành cho thiết bị di động, v.v.) với thông tin mới cập nhật. Do đó, ngày duyệt các đánh giá cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến thời gian diễn ra cập nhật. Hệ thống tự động tính điểm và chúng tôi không thể sửa điểm theo cách thủ công.Cách chúng tôi tính điểm trung bìnhKhách có thể đánh giá 6 hạng mục riêng biệt với 4 mặt cười hoặc mặt buồn, mỗi biểu tượng được tính 2,5 điểm. Khi tính điểm trung bình, chúng tôi cộng các điểm về Vệ sinh, Sự thoải mái, Vị trí, Tiện nghi, Nhân viên và Đáng giá tiền, sau đó chia cho 6 (tức là số hạng mục riêng lẻ)* Do đó, mỗi một đánh giá mới sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến điểm trung bình của chỗ nghỉ của Quý vị. Khi khách không cho điểm cho một hạng mục nào đó, điểm của hạng mục đó mặc định sẽ là 0 điểm và không được sử dụng để tính điểm trung bình.Đánh giá sẽ tự động hết hạn sau 24 tháng. Hệ thống sẽ cần 48 giờ nữa để tính lại điểm trung bình và công bố trên trang của Quý vị. Các đánh giá quá 24 tháng được xóa tự động nên các đánh giá liên quan và gần nhất sẽ xuất hiện cho khách hàng. Điều này có nghĩa là điểm đánh giá sẽ thay đổi theo thời gian.*Lưu ý: Quý vị có thể đã thấy mục “Xếp hạng bổ sung” mới bên dưới mục “Đánh giá của khách” trên extranet. Các xếp hạng này không được tính khi tính điểm đánh giá tổng quát của Quý vị. Thay vào đó, Quý vị có thể sử dụng các xếp hạng này làm phản hồi bổ sung để giúp Quý vị cải thiện các vấn đề như bữa sáng, cà phê, WiFi hoặc hình ảnh.