Điểm đánh giá của tôi được tính như thế nào?

Ảnh
guest_review_cover

 

 

Nhiều đối tác cho chúng tôi biết họ khá quan tâm về tính công bằng và chính xác của điểm đánh giá của khách, và nhiều người trong Quý vị cũng có thắc mắc về cách điểm số cuối cùng được tính.

Chúng tôi luôn lắng nghe Quý vị – và nhờ vào góp ý của Quý vị – chúng tôi đã có thể thực hiện những cải tiến sau:

  • Giờ chính khách hàng là người chọn "điểm đánh giá chung"

Trước đây, điểm cho từng đánh giá được tính từ trung bình cộng của 6 hạng mục: “Vị trí”, “Độ sạch sẽ”, “Độ thoải mái”, “Đáng giá tiền”, “Tiện nghi” và “Nhân viên”. Từ giờ trở đi, chính khách hàng sẽ là người cho điểm đánh giá chung kỳ nghỉ của họ.

Khách vẫn có thể đánh giá những hạng mục này, nhưng các điểm số sẽ không còn được sử dụng để tính điểm đánh giá chung của Quý vị. Thay vào đó, khách sẽ tự chọn điểm đánh giá cuối cùng. Việc khách được quyền chọn điểm này một cách độc lập cũng giúp chúng tôi tuân theo tiêu chuẩn chung của ngành.                   

 

 Trước   Sau

Thu thập điểm đánh giá chỗ nghỉ chung riêng biệt

Điểm này không dựa trên điểm từng hạng mục.

Ảnh
x_image_partnerhelp_1
Ảnh
icon_partnerhelp

Thu thập điểm từng hạng mục

Vị trí, Độ sạch sẽ, Độ thoải mái, Đáng giá tiền, Tiện nghi và Nhân viên.

Ảnh
icon1_partnerhelp
Ảnh
icon1_partnerhelp

Thu thập bình luận của khách

Khách thích và không thích gì.

Ảnh
icon1_partnerhelp
Ảnh
icon1_partnerhelp

 

  • Biểu tượng mặt cười được thay thế bởi thang điểm 1-10 dành cho điểm đánh giá chung

Trong quá trình nghiên cứu của chúng tôi, Quý vị cho biết hệ thống biểu tượng mặt cười cũ không được chính xác và khách quan như mong muốn, và không cho khách nhiều không gian để diễn đạt ý kiến đầy đủ và chính xác. Để khiến đánh giá minh bạch hơn cho mọi người, chúng tôi đã giới thiệu thang điểm 1-10.

Ảnh
slider_partnerhelp
  • Thang điểm 1-10 đồng nghĩa là điểm 2,5 không còn là điểm thấp nhất Quý vị có thể nhận được

Trước đó, khi khách chọn biểu tượng mặt buồn nhất (điểm thấp nhất), điểm được tính là “2,5”. Quý vị cho biết điều này không hợp lý lắm. Hiện giờ, điểm chung thấp nhất Quý vị có nhận là “1”.

 

Lưu ý: Vì điểm đánh giá chung không còn là điểm trung bình cộng và giờ khách có thể chọn từ 1-10, Quý vị có thể thấy sự chênh lệch nhỏ trong số điểm chung Quý vị sẽ nhận cho mỗi đánh giá. Vì điểm của Quý vị không còn ràng buộc với điểm của từng hạng mục, Quý vị lẫn khách đặt tiềm năng sẽ có cái nhìn chính xác hơn về trải nghiệm của khách tại chỗ nghỉ.

Điều này cũng giúp Quý vị xác định mình đang làm tốt hạng mục nào và có thể cải thiện trải nghiệm của khách tương lai ở hạng mục nào.

Thay đổi sang hệ thống đánh giá cập nhật sẽ diễn ra từ từ. Do đó, Quý vị có thể vẫn sẽ nhận được đánh giá sử dụng hệ thống trước đó trong thời gian ngắn sắp tới.

 

Đi đến:

 


Chuyện gì sẽ xảy ra với điểm hiện tại của tôi?

Thay đổi này không có tính chất hồi tố. Vì vậy, tất cả điểm đánh giá Quý vị nhận được cho đến hiện giờ sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ những điểm đánh giá mới Quý vị nhận sẽ sử dụng hệ thống cập nhật. Nhưng vì thay đổi này diễn ra từ từ, Quý vị có thể vẫn sẽ nhận được đánh giá sử dụng hệ thống trước đó trong thời gian ngắn sắp tới. Và như thường lệ, đánh giá sẽ tự động hết hạn sau 24 tháng.


Thay đổi này sẽ ảnh hưởng điểm đánh giá của tôi ra sao?

Hệ thống điểm cập nhật sẽ mang tính chất chi tiết hơn (được dựa trên thang điểm từ 1-10 thay vì 4 biểu tượng mặt cười). Điểm sẽ thể hiện trải nghiệm khách có tại chỗ nghỉ Quý vị tốt hơn. Ngoài ra, điều đáng quan tâm là tất cả chỗ nghỉ đều sẽ chịu ảnh hưởng giống nhau.


Nếu có sự khác biệt lớn giữa điểm đánh giá chung của tôi và từng điểm chi tiết của cùng 1 đặt phòng thì sao?

Khách được tự do đánh giá trải nghiệm theo ý họ, nhưng chúng tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc nhất quán trong đánh giá của họ đối với Quý vị. Chúng tôi sẽ nghiên cứu mô hình cho điểm đánh giá và hành vi của khách để tìm cách giảm thiểu bất kỳ mâu thuẫn nào chúng tôi phát hiện.  


Khách sẽ có thể gửi đánh giá mà không cho điểm đánh giá chung không?

Không. Khách sẽ không thể viết đánh giá, cho điểm hạng mục hay gửi mẫu đơn đánh giá mà không cho điểm đánh giá chung.


Nếu khách bắt đầu chỉ cho điểm đánh giá chung và ngưng cho điểm đánh giá từng hạng mục hay viết bình luận thì sao?

Nhận góp ý chi tiết từ khách giúp Quý vị hiểu rõ mình đang làm gì tốt và cần cải thiện hạng mục nào. Chúng tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc tiếp tục nhận bình luận và điểm đánh giá cho 6 hạng mục đối với Quý vị. Chúng tôi không nghĩ sẽ có ảnh hưởng lớn đến các bình luận đánh giá đi kèm, nhưng chúng tôi sẽ nghiên cứu mô hình viết bình luận đánh giá và hành vi của khách để tìm cách tăng tối đa thông tin giá trị này.