Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Các đánh giá của khách xuất hiện theo thứ tự nào?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Thứ tự đánh giá trên trang của Quý vị phụ thuộc vào ngôn ngữ khi khách truy cập.

Do đó, nếu trình duyệt được cài đặt bằng tiếng Tây Ban Nha, các đánh giá bằng ngôn ngữ này sẽ xuất hiện trước, sau đó đến tiếng Anh rồi đến các ngôn ngữ khác.

Các đánh giá ẩn danh và các đánh giá có điểm nhưng không có nhận xét sẽ hiển thị ở phía dưới trang.

Quý vị nghĩ gì về trang này?