Các đánh giá của khách xuất hiện theo thứ tự nào?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Thứ tự đánh giá trên trang của Quý vị phụ thuộc vào ngôn ngữ khi khách truy cập.

Do đó, nếu trình duyệt được cài đặt bằng tiếng Tây Ban Nha, các đánh giá bằng ngôn ngữ này sẽ xuất hiện trước, sau đó đến tiếng Anh rồi đến các ngôn ngữ khác.

Các đánh giá ẩn danh và các đánh giá có điểm nhưng không có nhận xét sẽ hiển thị ở phía dưới trang.

Bài viết này có hữu ích không?