Cách cải thiện Điểm đánh giá của khách

Cập nhật 6 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Điểm đánh giá của khách là điểm trung bình của tất cả số điểm mà Quý vị nhận được từ những khách đã từng lưu trú. Điểm này được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 10. Số điểm này giúp Quý vị hiểu thêm suy nghĩ của khách về dịch vụ mà chỗ nghỉ đem lại. Khi có điểm đánh giá cao, chỗ nghỉ của Quý vị sẽ có độ hiển thị tốt hơn trên nền tảng của chúng tôi.


Các nội dung trong bài viết này:


Lợi ích khi nhận Điểm đánh giá tốt từ khách

Điểm đánh giá cao cũng là một hình thức đánh giá có tính xác thực. Thông tin này giúp các du khách biết rằng những người khác đã có thời gian lưu trú vui vẻ tại chỗ nghỉ của Quý vị và điều này có thể giúp thu hút những vị khách tiềm năng. Nhiều khách du lịch trên nền tảng của chúng tôi lọc kết quả tìm kiếm bằng Điểm đánh giá của khách. Sở hữu số điểm cao có thể tăng khả năng hiển thị của chỗ nghỉ trong các tìm kiếm này.

Điểm đánh giá của khách cao cũng giúp Quý vị đủ điều kiện cho:


Kiểm tra Điểm đánh giá của khách

Quý vị có thể kiểm tra Điểm đánh giá của khách theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấn vào Đánh giá của khách, chọn Đánh giá của khách

Tại đây, Quý vị có thể xem và phản hồi đánh giá của khách về chỗ nghỉ.

Xin lưu ý rằng thứ tự hiển thị các đánh giá của khách trên trang của Quý vị phụ thuộc vào ngôn ngữ trình duyệt mà khách đang sử dụng. Vì vậy, nếu trình duyệt của Quý vị hiển thị bằng tiếng Tây Ban Nha, những đánh giá bằng ngôn ngữ này sẽ xuất hiện đầu tiên, sau đó là tiếng Anh rồi đến các ngôn ngữ khác. Tiếp theo phía dưới sẽ là các đánh giá ẩn danh hoặc cho điểm mà không có nhận xét.


Cách cải thiện Điểm đánh giá của khách

Quý vị có thể cải thiện Điểm đánh giá của khách bằng cách chuẩn bị chỗ nghỉ một cách chu đáo để mang lại sự hài lòng cho khách. Có thể Quý vị cũng muốn khuyến khích khách để lại đánh giá bằng cách viết lời nhắn riêng khi khách đến nơi.


Điểm đánh giá từ trang web khác

Sau khi được cài trạng thái mở bán và có thể nhận đơn đặt, tài khoản của Quý vị được tự động thiết lập để nhận đánh giá của khách. Nếu chỗ nghỉ của Quý vị chưa có Điểm đánh giá của khách, chúng tôi sẽ nhập và hiển thị điểm đánh giá từ các trang web du lịch uy tín khác.

Chúng tôi chỉ nhập đánh giá từ các trang web du lịch bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng và có các tiêu chuẩn tương tự nền tảng của mình. Vài tuần một lần, chúng tôi lại xem xét tất cả các điểm đánh giá từ trang web khác để đảm bảo độ chính xác và thông tin mới nhất. Chúng tôi không hiển thị phần nội dung đánh giá từ các trang web du lịch khác. Ngay khi Quý vị nhận được đánh giá đầu tiên của khách trên nền tảng, chúng tôi sẽ thay thế điểm đánh giá từ trang web khác bằng Điểm đánh giá của khách Booking.com.

Bài viết này có hữu ích không?