Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Một đánh giá sẽ nằm trong trang của tôi bao lâu?

Cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Đánh giá được giữ lại trên trang đánh giá của Quý vị 36 tháng. Sau thời gian đó, chúng sẽ tự động được lưu trữ và có thể được tìm thấy ở cuối trang chỗ nghỉ.

Một khi các đánh giá được lưu trữ, điểm tổng thể của Quý vị cũng sẽ được tính toán lại với các đánh giá vẫn còn trực tuyến.

Bài viết này có hữu ích không?