Tôi có thể xem đánh giá của khách ở đâu?

Cập nhật 3 năm trước
Lưu

Mục “Đánh giá của khách” trong extranet sẽ giúp Quý vị tìm hiểu khách của mình thích điều gì về kỳ lưu trú của họ và những góp ý dành cho Quý vị.

Trong mục này, Quý vị sẽ tìm thấy tất cả đánh giá từ 36 tháng qua, cũng như điểm đánh giá trung bình và đánh giá bổ sung cho các yếu tố như bữa sáng và WiFi.

Mục này được chia thành ba phần:

  • Đánh giá của khách
  • Điểm đánh giá trung bình
  • Đánh giá bổ sung

Đánh giá của khách

Phần này hiển thị tất cả đánh giá dành cho Quý vị từ 36 tháng qua với các đánh giá mới nhất nằm ở đầu trang. Đối với mỗi đánh giá, Quý vị có thể xem điểm đánh giá chung, cũng như điểm riêng của từng hạng mục như vị trí và độ sạch sẽ. Đánh giá cũng kèm theo tên của khách, mã số đặt phòng và bình luận của họ nếu có.

Nếu khách để lại đánh giá ẩn danh, chúng tôi sẽ không hiển thị tên, mã số đặt phòng hay ngày gửi đánh giá của họ.

Nếu khách đã để lại bình luận, Quý vị có thể trả lời đánh giá của họ bằng cách nhấp vào nút “Trả lời”. Trả lời của Quý vị sẽ xuất hiện trên trang chỗ nghỉ, bên dưới bình luận của khách. Quý vị có thể xem thêm thông tin về cách trả lời đánh giá tại đây.

Đánh giá sẽ không hiển thị nếu khách không lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị hoặc khi đánh giá đã cũ hơn 36 tháng. Trước tiên, các đánh giá này sẽ không còn hiển thị ở mục “Đánh giá của khách, rồi ở trang chỗ nghỉ 48 giờ sau đó.

Điểm đánh giá trung bình

Phần này cho Quý vị biết điểm riêng của 6 hạng mục chính (nhân viên, tiện nghi, độ sạch sẽ, độ thoải mái, vị trí và độ đáng giá tiền), cũng như điểm trung bình tổng của chỗ nghỉ.

Biết được điểm của từng hạng mục sẽ giúp Quý vị hiểu rõ chỗ nghỉ đang làm tốt ở điểm nào và cần cải thiện ở điểm nào.

Điểm trung bình tổng được tính trong vòng 48 giờ sau khi có một đánh giá mới hoặc trong vòng 48 giờ sau khi một đánh giá bị xóa.

Đánh giá bổ sung

Trong phần này, Quý vị có thể xem đánh giá của khách cho các yếu tố khác như bữa sáng hoặc WiFi. Những điểm này không tính vào điểm trung bình của Quý vị. Tuy nhiên, chúng có thể hiển thị độc lập trên trang Booking.com của Quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?