Xóa đánh giá của khách

Cập nhật 7 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Đánh giá của khách là ý kiến cá nhân của họ sau khi đã có một số trải nghiệm nhất định với chỗ nghỉ. Để các đánh giá trở thành công cụ hữu ích cho mình, Quý vị phải hiểu được cách thức hoạt động của quy trình đánh giá, ai có thể để lại đánh giá và trong trường hợp nào Quý vị có thể yêu cầu xóa đánh giá.


Các nội dung trong bài viết này:


Điều kiện để xóa đánh giá của khách

Để đảm bảo các đánh giá của khách có liên quan và khách quan, chúng tôi tuân theo các hướng dẫn nghiêm ngặt nhằm bảo vệ khách và đối tác trước các đánh giá không dựa trên “người thật việc thật”, hoặc nội dung không liên quan đến chủ đề hoặc trải nghiệm du lịch. Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về nội dung ở đây.

Sau đây là điều kiện để yêu cầu xóa đánh giá của khách:

 • Khách đã hủy đơn đặt và xác nhận rằng họ không đến chỗ nghỉ.
 • Quý vị đã hủy đơn đặt ít nhất 24 giờ trước thời điểm nhận phòng dự kiến.
 • Đơn đặt được đánh dấu là vắng mặt và đánh giá không nêu cụ thể trải nghiệm của khách.
 • Quý vị hủy đơn đặt vào ngày nhận phòng dự kiến vì thẻ tín dụng không hợp lệ.
 • Chúng tôi xác định rằng khách đã đánh giá nhầm chỗ nghỉ.
 • Chúng tôi tin rằng khách sử dụng đánh giá để tống tiền Quý vị – trong tình huống này, chúng tôi cần bằng chứng dưới dạng văn bản để tiến hành xóa đánh giá.

Điều cần lưu ý:

 • Nếu khách đến chỗ nghỉ nhưng không hài lòng và không ở lại, họ vẫn có thể để lại đánh giá. 
 • Nếu khách hủy đơn đặt trước ngày nhận phòng hoặc không có mặt tại chỗ nghỉ vì Quý vị không thể chấp nhận yêu cầu của họ, Quý vị có thể đề nghị chúng tôi điều tra sự việc. Nếu chúng tôi kết luận rằng khách đã được thông báo trước thời điểm nhận phòng hoặc phần ghi chú có nêu rõ quyền lợi tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, thì chúng tôi có thể xóa đánh giá dựa trên tình hình cụ thể.
 • Nếu Quý vị hủy đơn đặt trong vòng chưa đầy 24 giờ trước thời điểm nhận phòng do bị quá tải đơn đặt, khách sẽ được phép để lại đánh giá.
 • Nếu khách xác nhận họ có đến lưu trú, chúng tôi vẫn giữ lại đánh giá trên trang của mình.

 

Trong một số trường hợp, nếu đánh giá của khách bị xóa, nhưng điểm số vẫn có thể phù hợp thì sẽ giữ lại điểm. Trong trường hợp đó, Quý vị không thể trả lời khách vì chỉ có thể phản hồi các đánh giá có nội dung chữ. 


Yêu cầu xóa đánh giá của khách

Nếu Quý vị muốn trao đổi với đội ngũ của chúng tôi về đánh giá của khách, vui lòng làm theo các bước sau để nhắn tin cho chúng tôi qua extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Hộp thư
 3. Nhấp vào Tin nhắn từ Booking.com
 4. Nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ
 5. Chọn Đánh giá của khách làm chủ đề
 6. Nhấp vào Xem tất cả các tùy chọn liên hệ
 7. Chọn phương thức liên hệ Quý vị muốn
 8. Nếu Quý vị chọn Tin nhắn, vui lòng cho biết mã đặt phòng và giải thích vấn đề mình gặp phải

Bài viết này có hữu ích không?