Giúp khách an tâm hơn bằng điểm đánh giá host và điểm đánh giá từ các trang khác

Chúng tôi hiểu rằng việc nhận đủ đánh giá để có được điểm chỗ nghỉ có thể là một thử thách, đặc biệt là đối với những chỗ nghỉ mới. Đó là vì sao chúng tôi đang thử nghiệm 2 loại điểm dành cho chỗ nghỉ chưa nhận được 5 đánh giá cần thiết để tạo ra điểm đánh giá.

Nhiều đối tác đã cho chúng tôi biết việc nhận đủ đánh giá để có được điểm chỗ nghỉ là một thử thách. Điều này đặc biệt khó khăn cho những chỗ nghỉ mới tham gia Booking.com.

Đánh giá đóng vai trò lớn trong việc xây dựng niềm tin với khách hàng tiềm năng. Đó là vì sao chúng tôi đang thử nghiệm 2 loại điểm thay thế dành cho những chỗ nghỉ được điều hành bởi các công ty quản lý: điểm đánh giá host và điểm đánh giá từ các trang khác. Điểm đánh giá host được tính theo các đánh giá từ các chỗ nghỉ khác của Quý vị – nhấn mạnh cho khách thấy rằng tất cả chỗ nghỉ Quý vị đều được quản lý một cách chuyên nghiệp. Điểm đánh giá từ các trang khác được tạo ra từ các đánh giá của khách, cung cấp bởi những trang web đáng tin cậy để giúp khách cảm thấy yên tâm.

Điểm đánh giá host

Điểm đánh giá host được trao cho những chỗ nghỉ chưa có điểm đánh giá nào từ khách, hoặc chưa có đủ đánh giá (ít hơn 5) để được điểm chỗ nghỉ.

Khi khách đánh giá chỗ nghỉ trên Booking.com, họ được yêu cầu cho điểm một số yếu tố, bao gồm nhân viên. Điểm đánh giá host là điểm trung bình dành cho nhân viên, cho tất cả các chỗ nghỉ khác đã được đánh giá của Quý vị. Điểm đánh giá host được hiển thị mặc định cho đến khi chỗ nghỉ nhận đủ 5 đánh giá cần thiết để tạo ra điểm chỗ nghỉ.

Chúng tôi đang thử nghiệm điểm đánh giá host trên các trang chỗ nghỉ để nhấn mạnh với khách rằng, dù chưa có điểm chỗ nghỉ, chỗ nghỉ được quản lý bởi đối tác có nhiều chỗ nghỉ, những nơi đã nhận được đánh giá từ nhiều khách khác.

Cho đến nay, kết quả rất khả quan, với các đối tác tham gia thử nghiệm thấy có sự tăng trưởng trong lượng đặt phòng của những chỗ nghỉ hiển thị điểm đánh giá host. Chúng tôi sẽ thử nghiệm thêm bằng cách hiển thị điểm đánh giá host trong kết quả tìm kiếm và quá trình đặt phòng.

Điểm đánh giá từ các trang khác

Một cách thay thế khác mà chúng tôi đang thử nghiệm là điểm đánh giá từ các trang khác. Giống như với điểm đánh giá host, chúng tôi thử nghiệm điểm này cho những chỗ nghỉ không có điểm đánh giá của khách, hoặc quá ít đánh giá để tạo ra điểm chỗ nghỉ.

Điểm đánh giá từ các trang khác được tính từ điểm đánh giá cho từng chỗ nghỉ trên các trang web đáng tin cậy khác. Chúng tôi hy vọng điểm này sẽ làm khách hàng tiềm năng yên tâm rằng những người khác đã nghỉ tại chỗ nghỉ mà họ đang xem xét – và do đó, họ sẽ tiếp tục đặt phòng tại đây.

Giống như điểm đánh giá host của chúng tôi, đối tác sẽ có điểm đánh giá từ các trang khác được hiển thị cho đến khi khách để lại đủ đánh giá để tạo ra điểm chỗ nghỉ chung.

Sự minh bạch rất quan trọng đối với chúng tôi, do đó chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng đây là điểm từ các trang khác và hiển thị trong kết quả tìm kiếm, trang chỗ nghỉ và quá trình đặt phòng.

Cho đến nay, chúng tôi nhận được kha khá kết quả khả quan, với các đối tác tham gia thử nghiệm thấy có sự tăng trưởng trong lượng đặt phòng và ít khách liên hệ dịch vụ khách hàng hơn.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật Quý vị về các bước cải thiện kế tiếp trong những bản tin tương lai.