Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Đánh giá của khách

Tìm hiểu chi tiết về đánh giá của khách hàng Booking.com – từ việc nhận và quản lý đánh giá của khách đến xử lý và phản hồi đánh giá cùng điểm đánh giá của khách.