Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Đánh giá của khách

Tìm hiểu chi tiết về đánh giá của khách hàng Booking.com – từ việc nhận và quản lý đánh giá của khách đến xử lý và phản hồi đánh giá cùng điểm đánh giá của khách.

Bài viết này có hữu ích không?