Guest Review Award của Booking.com là gì?

Mục bài viết:

Mục tiêu của chương trình Guest Review Award là gì?

Chương trình Guest Review Award của Booking.com là chương trình tri ân hàng năm, nhằm công nhận sự hiếu khách đặc biệt của các đối tác, dựa trên điểm đánh giá từ khách sau mỗi kỳ nghỉ.

Tháng 01/2019 cũng chính là lúc chúng tôi khởi động giải thưởng Guest Review Awards 2018 lần thứ 7.

Chỗ nghỉ nào đủ điều kiện tham gia Guest Review Award?

Để đạt giải Guest Review Award 2018, chỗ nghỉ cần đạt đủ điều kiện trước 01/11/2018 (13:00 CET):

- Điểm đánh giá trong khoảng từ 8 đến 10

- Ít nhất 5 đánh giá trực tuyến

Điểm Guest Review Award được tính ra sao?

Điểm được dựa trên tất cả đánh giá đã đăng tải trên trang web trong vòng 24 tháng qua trước 01/11/2018 (13:00 CET).

Khi nào tôi nhận được gói Guest Review Award của mình?

Nếu Quý vị đủ điều kiện để trở thành người chiến thắng, Quý vị sẽ nhận gói giải thưởng Guest Review Award trước 03/2019. Giải sẽ bao gồm một bức thư, một giấy chứng nhận và sticker dán cửa.

Tôi có thể yêu cầu nhiều gói Guest Review Award không?

Quý vị sẽ không thể yêu cầu nhiều gói Guest Review Award.

Tôi có thể thay đổi tên chỗ nghỉ hay địa chỉ gửi Guest Review Award không?

Tên chỗ nghỉ và địa chỉ gửi không thể thay đổi sau 01/11/2018 (13:00 CET) vì chúng tôi đã tính xong điểm đánh giá trung bình và danh sách đạt giải đã được chốt.