Tôi có thể xem đánh giá của khách về chỗ nghỉ ở đâu?

Mục “Đánh giá của khách” trong extranet giúp Quý vị hiểu thêm những gì khách thích về kỳ lưu trú của họ và những điều họ nghĩ có thể cải thiện hơn nữa.

Trong mục này, Quý vị sẽ tìm thấy tất cả các đánh giá nhận được trong vòng 24 tháng qua, cũng như điểm đánh giá trung bình và điểm cho các dịch vụ bổ sung như bữa sáng và Wi-Fi.

Mục này được chia thành 3 phần:

  • Đánh giá của khách
  • Điểm đánh giá trung bình
  • Điểm số bổ sung

Đánh giá của khách

Phần này hiển thị cho Quý vị tất cả các đánh giá nhận được trong vòng 24 tháng qua, với đánh giá mới nhất nằm trên đầu. Với mỗi đánh giá, Quý vị có thể xem điểm đánh giá tổng, cũng như khách cho điểm như thế nào cho các hạng mục riêng như vị trí và độ sạch sẽ. Phần này cũng bao gồm tên khách, mã số đặt phòng và bình luận, nếu khách có cung cấp.

Nếu khách để lại đánh giá ẩn danh, chúng tôi sẽ không bao gồm tên họ, mã số đặt phòng hay ngày gửi. (Trừ trường hợp khách quyết định chia sẻ tên của mình cho host nhưng muốn ẩn danh trên trang web).

Nếu khách đã để lại bình luận, Quý vị có thể phản hồi đánh giá của họ bằng cách nhấp vào nút “Phản hồi”. Trả lời của Quý vị sẽ xuất hiện trong trang chỗ nghỉ, nằm dưới bình luận của khách. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về phản hồi đánh giá tại đây.

Đánh giá sẽ không được hiển thị nếu khách đã không lưu trú tại chỗ nghỉ Quý vị, hay khi đánh giá đã quá 24 tháng. Đánh giá sẽ biến mất khỏi mục “Đánh giá của khách” trước, và từ trang chỗ nghỉ Quý vị 48 giờ sau đó.

Điểm đánh giá trung bình

Phần này hiển thị điểm của Quý vị về 6 hạng mục chính (nhân viên, tiện nghi, độ sạch sẽ, sự thoải mái, vị trí và đáng giá tiền), cũng như điểm trung bình chung.

Xem điểm của từng hạng mục giúp Quý vị minh bạch hơn chỗ nghỉ đang làm tốt ở những khía cạnh nào và cần phải cải thiện về các mặt nào.

Điểm trung bình chung của Quý vị được tính trong vòng 48 giờ có đánh giá mới, hoặc trong vòng 48 giờ sau khi xóa một đánh giá.

Điểm số bổ sung

Trong phần này, Quý vị có thể xem khách đánh giá về những yếu tố khác như bữa sáng, Wi-Fi, cà phê và nhiều hạng mục nữa như thế nào. Những điểm số này không tính vào điểm trung bình của Quý vị. Nhưng chúng có thể được hiển thị độc lập trên trang Booking.com của Quý vị.