Video về giải thưởng Guest Review Award 2018: Chú trọng đến chi tiết

Công thức để được 10 điểm hoàn hảo là gì? Hai người thắng giải Guest Review Award sau đã chứng minh rằng để tâm đến những chi tiết nhỏ sẽ mang lại những phần thưởng lớn.

Hãy xem câu chuyện của họ để tìm hiểu cách họ mang đến trải nghiệm cá nhân hóa tuyệt vời cho khách.

Gặp gỡ Darko, chủ của City Centre LUX Apartment ở Belgrade, Serbia

Gặp gỡ Hayriye, chủ của Lamihan Cave Hotel ở Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ

Quý vị là người thắng giải Guest Review Award? Hãy đảm bảo Quý vị đã tải về giải thưởng điện tử của mình và kiểm tra hòm thư nhé – giải thưởng hiện vật và thư đang được gửi đến đấy.