Ứng dụng Pulse hỗ trợ phiên bản Android và iOS nào?

Để đảm bảo dữ liệu được an toàn, nhận sự hỗ trợ tốt nhất và các tính năng mới nhất trên Pulse, Quý vị cần cập nhật hệ điều hành trên các thiết bị của mình lên các phiên bản sau:

  • Android 4.4 hoặc cao hơn (chúng tôi khuyến khích dùng Android 8 hoặc 9)
  • iOS 11 hoặc cao hơn (chúng tôi khuyến khích dùng iOS 12 hoặc 13)

Vì sao tôi không thể dùng các phiên bản cũ hơn của Android hoặc iOS?

Từ 10/04/2019, chúng tôi sẽ ngưng các hỗ trợ trên ứng dụng Pulse cho các thiết bị sử dụng Android 4.3. Từ 1/11/2019, chúng tôi cũng sẽ ngưng hỗ trợ các thiết bị sử dụng iOS 10 hoặc thấp hơn.

Những thay đổi này cho phép chúng tôi tập trung tất cả các nỗ lực và tài nguyên của mình vào các hệ điều hành mới nhất. Bằng cách đó, chúng tôi có thể tiếp tục đảm bảo dữ liệu của Quý vị được an toàn, cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà nhất có thể và mang đến cho Quý vị các giải pháp sáng tạo nhất để xử lý các thách thức mà doanh nghiệp của Quý vị gặp phải.

Tôi có thể sử dụng ứng dụng Pulse nếu không cập nhật hệ điều hành không?

Rất tiếc là không. Vì chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện ứng dụng của mình bằng cách thêm các tính năng mới cần có hệ thống với độ bảo mật cao hơn, Quý vị sẽ không thể cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, trừ khi Quý vị cập nhật hệ điều hành trên thiết bị như phần liệt kê bên trên.

Cách cập nhật thiết bị Android Cách cập nhật thiết bị iOS