Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Ứng dụng Pulse hỗ trợ phiên bản Android và iOS nào?

Đã cập nhật 1 tháng trước

Để đảm bảo dữ liệu được an toàn, nhận sự hỗ trợ tốt nhất và các tính năng mới nhất trên Pulse, Quý vị cần cập nhật hệ điều hành trên các thiết bị của mình lên các phiên bản sau:

  • Android 5 hoặc mới hơn (chúng tôi khuyến khích dùng Android 9 hoặc mới hơn)
  • iOS 11 hoặc mới hơn (chúng tôi khuyến khích dùng iOS 12 hoặc 13)

Tại sao tôi không thể sử dụng các phiên bản Android hoặc iOS cũ hơn?

Từ 1/11/2019, chúng tôi sẽ ngưng các hỗ trợ trên ứng dụng Pulse cho các thiết bị sử dụng iOS 10 hoặc cũ hơn. Kể từ ngày 1/10/2020, chúng tôi sẽ làm tương tự cho các thiết bị sử dụng Android 4.4.x hoặc cũ hơn.

Tôi vẫn có thể sử dụng ứng dụng Pulse nếu không cập nhật hệ điều hành của mình không?

Rất tiếc là không. Vì chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện ứng dụng của mình bằng cách thêm các tính năng mới cần có hệ thống với độ bảo mật cao hơn, Quý vị sẽ không thể cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, trừ khi Quý vị cập nhật hệ điều hành trên thiết bị như phần liệt kê bên trên.

Cách cập nhật thiết bị Android Cách cập nhật thiết bị iOS

Quý vị nghĩ gì về trang này?