Cách lập và quản lý tài khoản đăng nhập extranet

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu bài viết

Chúng tôi đã thêm một tính năng mới vào extranet giúp đơn giản việc quản lý tài khoản đăng nhập cho chỗ nghỉ Quý vị.*

Quý vị sẽ không còn phải chia sẻ thông tin đăng nhập và mật khẩu với nhóm của mình nữa. Thay vào đó, Quý vị có thể tạo thêm tài khoản có quyền truy cập cá nhân cho các thành viên nhóm.

Chỉ “quản trị viên” của chỗ nghỉ mới có thể truy cập tính năng này. Người dùng này đã được Quý vị chỉ định, hoặc được chúng tôi xác định là người dùng thích hợp nhất để tạo và quản lý tài khoản.

Để tạo hoặc quản lý tài khoản đăng nhập chỗ nghỉ Quý vị, quản trị viên có thể thực hiện các bước sau đây:

  1. Truy cập vào extranet của Booking.com và nhấp vào biểu tượng “Tài khoản” ở góc phải trên cùng
  2. Chọn “Tạo và quản lý người dùng” từ trình đơn thả xuống
  3. Quý vị sẽ thấy tổng quan về tất cả người dùng, quyền truy cập và ngày đăng nhập gần nhất của họ.
  4. Nhấp vào “Quản lý” để chỉnh sửa các quyền hiện có, xóa người dùng hoặc chỉ định quản trị viên mới hoặc nhấp vào “Thêm một người dùng” để tạo một tài khoản đăng nhập mới. Đây có thể là người dùng đăng nhập lần đầu hoặc người đã truy cập một tài khoản khác của extranet.

Account_and_permission_-_PHC_01.png

*Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ của Quý vị, tính năng này có thể chưa được hiển thị.

Đi đến extranet

Nếu Quý vị vẫn còn thắc mắc, vui lòng xem các câu hỏi thường gặp dưới đây:

MỤC BÀI VIẾT:

Làm sao để mời một người dùng đã có tài khoản extranet truy cập chỗ nghỉ của tôi, nhưng vẫn hạn chế họ truy cập các thanh cụ thể như “Đặt phòng”?

Khi Quý vị mời một người dùng đã có tài khoản extranet truy cập chỗ nghỉ của Quý vị, Quý vị sẽ thấy quyền hạn hiện tại của họ. Sau khi người dùng chấp nhận lời mời, Quý vị sẽ có thể thay đổi quyền hạn của họ. Tuy nhiên, mọi thay đổi Quý vị thực hiện đối với quyền hạn của họ sẽ áp dụng lên tất cả chỗ nghỉ mà họ có quyền truy cập. Không thể tạo các giới hạn cụ thể theo chỗ nghỉ đối với chủ tài khoản nhóm. Tuy nhiên, Quý vị có thể mời người dùng tạo một tài khoản đăng nhập mới. Tài khoản này sẽ có các giới hạn cụ thể đối với chỗ nghỉ mà Quý vị ủy thác cho họ.


Tôi có thể thấy những thay đổi mà người dùng cụ thể đã thực hiện trên extranet của tôi không?

Quý vị không thể theo dõi hoặc xem những thao tác của người dùng cá nhân trên extranet của Quý vị. Nếu Quý vị có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ tại địa phương của mình.


Những thanh nào trên extranet mà tôi có thể thiết lập quyền hạn?

Bằng cách thiết đặt quyền hạn, Quý vị có thể hạn chế quyền truy cập đối với các thanh và trang sau đây: Tài khoản, Hộp thư, Tài chính, Chi tiết về Chỗ nghỉ, Đặt phòng, Chương trình khuyến mãiGiá & tình trạng phòng trống (hoặc Lịch & giá, tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ của Quý vị). Bằng cách sử dụng nút bật/tắt “Có/Không”, Quý vị có thể cài đặt quyền hạn cá nhân cho các thanh cụ thể. Nếu quyền truy cập đã bật, người dùng sẽ có thể xem và chỉnh sửa mọi thông tin trong thanh đó.


Tôi có thể tạo tài khoản với quyền chỉ đọc, để người dùng không thể cập nhật bất kỳ chi tiết nào trên extranet của tôi không?

Khi tạo một tài khoản, Quý vị có thể cài đặt quyền hạn truy cập của người dùng đối với các thanh cụ thể trên extranet. Sau khi quyền truy cập đã bật, người dùng sẽ có thể xem và chỉnh sửa mọi thông tin trong thẻ đó.


Tôi có thể gửi lại cho người dùng thư mời nếu người dùng vô tình xóa hoặc không nhận được email đó hay không?

Nếu người dùng đã xóa hoặc không nhận được lời mời, Quý vị có thể tạo một tài khoản đăng nhập mới và mời lại người dùng đó. Email mời trước đó sẽ tự động hết hạn sau 7 ngày và người dùng “đang chờ” trong danh sách chỗ nghỉ của Quý vị cũng sẽ biến mất.


Tôi có thể tạo tài khoản chung cho nhóm được không?

Quý vị có thể thực hiện việc này, nhưng Quý vị nên tạo một tài khoản đăng nhập riêng cho mỗi người dùng cá nhân trên extranet. Bằng cách đó, Quý vị sẽ có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với những người có thể truy cập và thực hiện thay đổi trên từng các thanh.


Tôi có thể tạm thời hạn chế quyền truy cập của người dùng vào extranet của tôi không?

Quý vị có thể hạn chế người dùng truy cập extranet của Quý vị bất kỳ lúc nào. Nếu muốn thêm lại, Quý vị chỉ cần mời lại họ qua nút “Thêm người dùng mới”.


Khi tôi cập nhật một tài khoản đăng nhập hiện có, tôi có thể xem liệu người dùng có quyền truy cập các chỗ nghỉ khác và nếu có, đó là những chỗ nghỉ nào được không?

Khi cập nhật quyền hạn của người dùng, trước khi Quý vị xác nhận bất kỳ thay đổi nào, Quý vị sẽ nhận được một thông báo cảnh báo nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các chỗ nghỉ khác. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể xác định các tên chỗ nghỉ khác mà người dùng cũng có quyền truy cập. Mọi thay đổi Quý vị thực hiện đối với các tài khoản đăng nhập có quyền truy cập vào nhiều chỗ nghỉ sẽ ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào tất cả các chỗ nghỉ trong tài khoản đó.


Tôi có thể cập nhật chi tiết người dùng ngoài quyền hạn, như địa chỉ email hoặc số điện thoại ở đâu?

“Quản trị viên” chỉ có thể thực hiện thay đổi đối với quyền hạn của người dùng liên quan đến quyền truy cập extranet. Để thực hiện thay đổi đối với địa chỉ email hoặc số điện thoại của người dùng, vui lòng liên hệ nhóm hỗ trợ tại địa phương của Quý vị.


Một chỗ nghỉ có thể có nhiều “quản trị viên” không?

Có thể có nhiều người dùng là quản trị viên cho một chỗ nghỉ. Bất kỳ người dùng nào đang là quản trị viên đều có thể tạo thêm quản trị viên bằng cách chọn lựa chọn đó dưới nút “Quản lý” cho người dùng đã chọn. Một người dùng là quản trị viên sẽ luôn được tự động cấp quyền truy cập tất cả các thanh.


Quý vị nghĩ gì về trang này?