Extranet của Booking.com là gì và làm sao để đăng nhập?

Truy cập vào extranet

Các lợi ích khi sử dụng extranet của Booking.com

Extranet của Booking.com là trang tổng quan quản trị cho chỗ nghỉ của Quý vị. Sau khi đăng nhập, Quý vị sẽ có quyền truy cập tất cả thông tin được hiển thị trong trang chỗ nghỉ trên Booking.com của Quý vị, bao gồm lựa chọn thanh toán và chính sách, phòng và giá, ảnh và miêu tả cùng đánh giá.

Ngoài ra, Quý vị sẽ thấy báo cáo về các đặt phòng trước đây và sắp tới, tùy chọn cài đặt ưu đãi để cải thiện doanh số của Quý vị, cũng như các số liệu hữu ích cho thấy hiệu suất chỗ nghỉ trên trang của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể sử dụng extranet để cài đặt mẫu tin nhắnlên lịch gửi tin nhắn tự động đến khách – chia sẻ thông tin quan trọng thật dễ dàng và nhanh chóng.

Tất nhiên, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua thanh “Hộp thư” nếu Quý vị có câu hỏi đây cũng là nơi chúng tôi sẽ chia sẻ các cập nhật quan trọng.

Cách để đăng nhập extranet của Booking.com

Quý vị sẽ có thể truy cập extranet bằng cách sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu Quý vị đã cài đặt khi đăng ký. Để đăng nhập, chỉ cần:

  1. Đi đến extranet của Booking.com
  2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
  3. Chọn ngôn ngữ và đăng nhập

Lưu ý: Nếu Quý vị từng làm việc với chúng tôi hoặc từng bắt đầu nhưng chưa hoàn tất đăng ký với email cụ thể, Quý vị sẽ nhận thông tin đăng ký extranet và đường dẫn để tạo mật khẩu riêng cho mật khẩu email được đăng ký trước đây, sau khi chúng tôi hoàn tất xem xét đăng ký mới của Quý vị.

Nếu Quý vị gặp vấn đề khi đăng nhập, Quý vị có thể cài lại đăng nhập extranet của mình.