Làm sao để cài đặt lại tài khoản đăng nhập extranet của tôi?

Nếu Quý vị đã quên mật khẩu cho tài khoản extranet trên Booking.com, hoặc chỉ muốn cài đặt lại vì các lý do bảo mật, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Nhấp vào “Đi đến extranet” ở góc trên cùng bên phải của trang này
  2. Nhấp vào “Quên mật khẩu?”, nơi Quý vị có thể nhập tên đăng nhập và nhấp vào “Tạo mật khẩu mới” để cài đặt lại

Nếu Quý vị đã bị khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập thất bại, Quý vị vẫn có thể nhấp vào “Quên mật khẩu?” và làm theo các bước trên đây. Một thông báo pop-up sẽ xuất hiện, yêu cầu Quý vị xác nhận địa chỉ email của Quý vị. Nhấp vào “Vâng, tạo mật khẩu” và Quý vị sẽ nhận được đường dẫn qua email để đặt lại mật khẩu

Nếu Quý vị quên cả tên đăng nhập, hãy chọn “Quên tên đăng nhập?” và Quý vị có thể liên hệ với một trong các nhóm hỗ trợ của chúng tôi.