Làm sao để thay đổi mật khẩu đăng nhập extranet của tôi?

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập extranet của Quý vị:

  1. Nhấp vào biểu tượng “Tài khoản” ở góc phải trên cùng trong extranet của Quý vị
  2. Chọn “Thay đổi mật khẩu” trong trình đơn thả xuống
  3. Nhấp vào “Lưu

Nếu quên mật khẩu hoặc tên đăng nhập extranet, Quý vị có thể đọc bài viết này để tìm hiểu cách cài đặt lại.