Làm sao để thiết lập thông báo tin nhắn trên extranet?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu bài viết

Quý vị có thể tùy chỉnh loại thông báo Quý vị nhận được từ chúng tôi, sao cho phù hợp nhất với công việc của Quý vị. Chúng tôi có thể gửi cho Quý vị một tin nhắn SMS cho các đặt phòng vào phút cuối, gửi email cho Quý vị để thông báo về việc khách đến và thông báo cho Quý vị biết khi Quý vị nhận được một chi chú mới trong hộp thư trên extranet của Quý vị.

Để thay đổi bất kỳ cài đặt nào trong số này, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đi đến “Tài khoản” và chọn "Thông báo".
  2. Đánh dấu tất cả các tùy chọn phù hợp rồi nhấn “Lưu”.

Quý vị nghĩ gì về trang này?