Đưa chỗ nghỉ online và sẵn sàng cho đặt phòng

Khám phá mọi điều cần biết về việc giúp chỗ nghỉ sẵn sàng để đón khách – từ việc kiểm tra miêu tả và tiện nghi chỗ nghỉ đến việc trình bày phòng nghỉ và thêm các quy định chung.