Điểm phản hồi là gì?

Từ khảo sát, chúng tôi biết được khách rất hài lòng khi yêu cầu và tin nhắn của họ được phản hồi nhanh.

Để giúp Quý vị trả lời khách nhanh chóng, chúng tôi đã cho hiện "Điểm phản hồi" ngay ở góc bên trái của trang hộp thư trên extranet của Quý vị.

Bằng cách trả lời khách trong thời gian sớm nhất, Quý vị sẽ cải thiện được Điểm phản hồi cũng như trải nghiệm của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy đối tác có điểm cao thường có tỷ lệ hủy thấp hơn và điểm đánh giá cao hơn.

Điểm phản hồi được tính ra sao?Điểm phản hồi được cập nhật từng ngày và thể hiện phần trăm lượng tin nhắn Quý vị đã phản hồi trong vòng 24 giờ, trong 30 ngày qua.

Lưu ý: Nếu Quý vị nhận ít hơn 10 tin nhắn từ khách trong 30 ngày qua, Điểm phản hồi sẽ thể hiện phần trăm tin nhắn Quý vị đã phản hồi trong vòng 24 giờ, cho 10 tin nhắn đã nhận gần đây nhất.

Tin nhắn được đánh dấu "Không cần trả lời" trong vòng 24 giờ sẽ không được tính trong công thức của Điểm phản hồi.

Picture1.png