Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

“Quyền Rút Lại” ở Brazil là gì?

Đã cập nhật 1 tháng trước

Quyền Rút Lại có liên quan đến Điều 49 của Quy chế 8.078/90 thuộc Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Brazil (Brazilian Consumer Defence Code). Luật này cho phép người tiêu dùng rút khỏi hợp đồng trong vòng bảy ngày và được hoàn tiền toàn bộ cho bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện. Luật áp dụng cho các khoản thanh toán được thực hiện cho sản phẩm lẫn dịch vụ – bao gồm cả đặt chỗ nghỉ.

Luật này ảnh hưởng thế nào đến các chỗ nghỉ ở Brazil?

Theo luật này, khách Brazil có quyền hủy đặt phòng miễn phí tại các chỗ nghỉ ở Brazil trong tối đa bảy ngày sau ngày xác nhận đặt phòng, bất kể chính sách hủy của chỗ nghỉ. Nếu ngày nhận phòng nằm trong khoảng chưa tới bảy ngày sau khi đặt, khách có thể hủy miễn phí đến 11h00 của ngày nhận phòng. Nếu khách thay đổi ngày nhận phòng, luật này vẫn được áp dụng tính từ ngày xác nhận đặt phòng ban đầu.


Tôi cần làm gì?

Nếu Quý vị là chỗ nghỉ ở Brazil, Quý vị có trách nhiệm hoàn tiền cho tất cả các đặt phòng được thực hiện tại Brazil mà bị hủy trong thời hạn bảy ngày này. Để giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của chỗ nghỉ Quý vị, chúng tôi đề xuất Quý vị chỉ nên thu tiền từ thẻ tín dụng của khách sau bảy ngày kể từ ngày xác nhận đặt phòng của khách. Nếu Quý vị thu bất kỳ khoản nào trước khi hết thời hạn bảy ngày đầu tiên, Quý vị sẽ cần hoàn tiền toàn bộ nếu khách yêu cầu.

Dưới đây là cách xem đặt phòng nào đã hết thời hạn bảy ngày và Quý vị có thể thu tiền:

  1. Đăng nhập vào extranet.
  2. Nhấp vào Đặt phòng.
  3. Nhấp vào Ngày rồi chọn Đặt phòng từ menu thả xuống.
  4. Đếm ngược lại tám ngày tính từ ngày hôm nay rồi nhập ngày đó vào ô Đến (nếu hôm nay là 1/1/2021, Quý vị sẽ nhập ngày 24/12/2020 vào ô này).
  5. Nhấp vào Hiển thị.

Quý vị có thể thu tiền của các đặt phòng xuất hiện trong bộ lọc này mà không cần lo phải hoàn tiền sau đó vì luật này.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm