Làm sao để cài đặt giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa?

Đã cập nhật 4 month trước
Lưu

Giới hạn cho phép Quý vị đảm bảo chỗ nghỉ sẽ nhận được đặt phòng mong muốn. Giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu và tối đa là cách đảm bảo khách hàng không thể đặt số ngày ít hơn (hay nhiều hơn) Quý vị muốn, dựa theo các chính sách của chỗ nghỉ.

Nếu Quý vị áp dụng giới hạn cho những ngày, phòng và/hoặc loại giá nhất định, khách sẽ chỉ có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ khi tiêu chí tìm kiếm của họ thỏa mãn các điều kiện Quý vị đã thiết lập. Ví dụ, nếu Quý vị đã áp dụng giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu là 3 ngày, chỗ nghỉ Quý vị sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của khách đang tìm chỗ nghỉ trong 2 đêm. Nếu Quý vị muốn đảm bảo độ hiển thị tối đa với khách tiềm năng, hãy giảm thiểu số lượng giới hạn mà Quý vị đang áp dụng.

Thật dễ dàng để thêm, thay đổi hoặc xóa các giới hạn trên nền tảng của chúng tôi. Quý vị sẽ thấy nhiều lựa chọn khác nhau dưới đây. Vui lòng nghiên cứu xem ảnh chụp màn hình nào khớp với extranet của Quý vị rồi làm theo các bước tương ứng.

 


Lựa chọn 1: Lịch dạng liệt kê

Nếu Quý vị sử dụng Lịch dạng liệt kê, vui lòng làm theo những bước này để cài đặt thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa:

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn Lịch trong “Giá & tình trạng phòng trống” hoặc Lịch & Giá.
 2. Ngay kế nơi chọn ngày, Quý vị sẽ thấy một ô nhỏ ghi “Giới hạn”. Ô này là một bộ lọc. Nhấp vào đó để xem tất cả các giới hạn đang áp dụng cho phòng của Quý vị.
 3. Trong menu thả xuống, tìm mục “Thời gian lưu trú tối thiểu” hoặc Thời gian lưu trú tối đa”. Sau đó nhấp vào ô ngay kế giới hạn Quý vị muốn chọn.
 4. Nhập số ngày tối thiểu hay tối đa Quý vị muốn áp dụng cho phòng hoặc căn đó. Ví dụ: nếu muốn cài đặt thời gian lưu trú tối thiểu là 3 ngày, Quý vị sẽ điền “3” vào ô màu trắng. Nhấp “Lưu” khi hoàn tất.
 5. Để cài đặt các giới hạn này cho nhiều ngày, hãy nhấp vào ô màu trắng nằm kế giới hạn và kéo nút tròn màu xanh lam xuất hiện ở góc của ô đó qua trái hoặc phải. Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra để Quý vị nhập số ngày. Nhấp vào “Lưu”.
 6. Để xóa giới hạn “Thời gian lưu trú tối thiểu” hoặc “Thời hạn lưu trú tối đa” cho một ngày, Quý vị chỉ cần nhấp vào ô trắng có thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa đã được thêm vào (ví dụ: 3) và xóa hết số đi. Để xóa giới hạn cho nhiều ngày, Quý vị có thể bôi sáng những ngày có áp dụng giới hạn và một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện. Điều này sẽ cho phép Quý vị chỉnh sửa thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa, hay xóa toàn bộ. Sau khi Quý vị chỉnh sửa hoặc xóa xong, nhấp vào “Lưu”. 
 7. Để cài đặt các giới hạn này cho khoảng thời gian từ 1 tháng trở lên: Nhấp vào nút “Chỉnh sửa nhiều mục” nằm dưới loại phòng hoặc tên căn. Sẽ có một bảng hiện ra bên phải màn hình. Chọn những ngày Quý vị muốn thay đổi giới hạn, sau đó nhấp vào ô “Giới hạn”. Chọn giá và giới hạn rồi nhập số ngày hoặc giờ như bình thường trong ô trắng dưới tên loại giới hạn. Chọn “Lưu thay đổi” khi hoàn tất.
 8. Để xóa nhiều giới hạn cùng lúc, hãy làm theo quy trình tương tự như bước 7, rồi xóa số được ghi trong ô hoặc chỉ cần chọn “Xóa”. Nhấp vào “Lưu thay đổi” khi hoàn tất.

Lựa chọn 2: Lịch xem theo tháng

Nếu sử dụng Lịch xem theo tháng, Quý vị chỉ có thể cài đặt thời gian lưu trú tối thiểu. Vui lòng làm theo những bước dưới đây:

 1. Dưới thanh "Giá & tình trạng phòng trống", nhấp vào "Lịch" (hoặc tên phòng tương ứng).
 2. Nhấp vào (các) ngày.
 3. Dưới “Thời gian lưu trú tối thiểu” nằm phía bên phải của trang, một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Vui lòng chọn số đêm Quý vị muốn áp dụng cho thời gian lưu trú tối thiểu (tối đa 7 ngày).
 4. Nhấp “Lưu” khi hoàn tất.
 5. Để xóa giới hạn “Thời gian lưu trú tối thiểu” trong lịch xem theo tháng, Quý vị chỉ cần chọn “1 đêm” trong cùng menu thả xuống để làm thời gian tối thiểu, như vậy khách sẽ thấy chỗ nghỉ của Quý vị khi tìm chỗ nghỉ cho 1 đêm (hoặc nhiều hơn). Nhấp “Lưu”.

Lưu ý: Giới hạn thời gian lưu trú tối đa hiện không có trên Pulse hay trên lịch xem theo tháng.

 

Is this article helpful?