Làm sao để cài đặt thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa tính từ khi đến?

Đã cập nhật 1 year trước
Lưu

Thời gian lưu trú tối thiểu tính từ khi đến là số đêm tối thiểu mà khách có thể đặt cho một kỳ lưu trú nếu ngày đến rơi vào một ngày nhất định; trong khi đó, thời gian lưu trú tối đa là số đêm tối đa mà khách có thể đặt cho một kỳ lưu trú nếu ngày đến rơi vào một ngày nhất định. Theo cách đó, Quý vị có thể cài đặt thời điểm sớm nhất và/hoặc trễ nhất mà khách có thể đặt phòng cho một ngày nhất định. Việc này tương tự với giới hạn thời gian lưu trú bình thường, nhưng được áp dụng cho những ngày nhất định mà Quý vị đã đặt ra trong hệ thống.

Một khi Quý vị đã cài đặt giới hạn này, chỗ nghỉ của Quý vị sẽ chỉ hiển thị trong kết quả tìm kiếm khi những ngày mà khách tìm kiếm thỏa mãn điều kiện Quý vị đã định.

Để thiết lập thời gian lưu trú tối đa hay tối thiểu tính từ khi đến, Quý vị làm theo những bước sau:  

  1. Đăng nhập vào extranet và chọn “Lịch” trong “Giá & tình trạng phòng trống”. Hãy chắc chắn rằng Quý vị đang sử dụng lựa chọn “Xem dạng liệt kê” chứ không phải “Xem theo tháng” hay “Xem theo năm”. Quý vị có thể kiểm tra điều này bên phía phải của trang.

  2. Ngay kế nơi chọn ngày, Quý vị sẽ thấy một ô nhỏ ghi “Giới hạn”. Ô này là một bộ lọc. Nhấp vào đó để xem tất cả các giới hạn đang áp dụng cho phòng của Quý vị.

  3. Trong menu, tìm mục “thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa tính từ khi đến”. Sau đó nhấp vào ô ngay kế giới hạn Quý vị muốn chọn.

  4. Nhập giá trị trong ô (ví dụ, 1 ngày = 1, 2 ngày = 2, v.v.)

  5. Để điều chỉnh nhiều ngày cùng một lúc, hãy nhấp vào một ô rồi kéo hình tròn xanh ở góc ô qua trái hoặc phải qua những ngày Quý vị muốn áp dụng giới hạn. Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra để Quý vị nhập số ngày. Nhấp “Lưu”.

  6. Để cài đặt những giới hạn này trước hơn 1 tháng: nhấp chọn nút “Chỉnh sửa nhiều mục”. Sẽ có một bảng hiện ra bên phải màn hình. Chọn những ngày Quý vị muốn chỉnh sửa giới hạn, sau đó chọn ô “Giới hạn”. Chọn giá và giới hạn rồi nhập số ngày như bình thường trong ô trắng dưới tên loại giới hạn. Chọn “Lưu thay đổi” khi hoàn tất.

Is this article helpful?