Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Làm sao để cài thời gian đặt trước tối thiểu và tối đa?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Chúng tôi hiểu được sự linh động quan trọng như thế nào. Khi Quý vị không kiểm soát được thời gian, đôi lúc việc nhận đặt phòng có thể sẽ không được thuận tiện. Để giúp Quý vị có thêm sự linh động và tránh các đặt phòng không mong muốn, Quý vị có thể cài thời gian đặt trước tối thiểu và tối đa.

Thời gian đặt trước tối thiểu sẽ quy định khoảng thời gian tối thiểu trước khi nhận phòng mà khách có thể đặt chỗ nghỉ. Thời gian đặt trước tối đa sẽ quy định khoảng thời gian tối đa trước khi nhận phòng mà khách có thể đặt chỗ nghỉ.
 


Các giới hạn đặt trước hoạt động như thế nào?

Quý vị có thể cài thời gian đặt trước tối thiểu và/hoặc tối đa cho các phòng hoặc chỗ nghỉ cụ thể vào những ngày cụ thể. Hệ thống của chúng tôi đếm ngược từ thời điểm nửa đêm của ngày nhận phòng, có nghĩa là Quý vị có thể cài các giới hạn theo ngày (D) cũng như theo giờ (H) trước khi nhận phòng. Ví dụ:

 • Nếu Quý vị muốn khách đặt trước ít nhất 1 ngày so với ngày nhận phòng, thời gian đặt trước tối thiểu sẽ là 1 ngày. Vậy Quý vị sẽ nhập 1D vào hệ thống của chúng tôi.
 • Nếu Quý vị muốn cho phép khách đặt đến 18:00 của ngày nhận phòng, thời gian đặt trước tối thiểu sẽ là 6 giờ (tính ngược từ nửa đêm). Vậy Quý vị sẽ nhập 6H vào hệ thống của chúng tôi.
 • Nếu Quý vị muốn khách đặt trước ít nhất 3 ngày 5 giờ so với ngày nhận phòng, thời gian đặt trước tối thiểu sẽ là 3 ngày. Vậy Quý vị sẽ nhập 3D5H vào hệ thống của chúng tôi.
 • Nếu Quý vị không muốn khách đặt trước quá 10 ngày, thời gian đặt trước tối đa sẽ là 10 ngày. Vậy Quý vị sẽ nhập 10D vào hệ thống của chúng tôi.

Một khi Quý vị đã cài đặt các giới hạn, chỗ nghỉ của Quý vị sẽ chỉ hiển thị trong kết quả tìm kiếm khi những ngày mà khách tìm nằm trong các giới hạn này. Trong hai phần sau, chúng tôi sẽ mô tả hai cách để Quý vị có thể cài đặt các giới hạn này, tùy thuộc vào định dạng lịch mà Quý vị đang sử dụng trong extranet.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng chế độ “Xem theo tháng”, Quý vị chỉ có thể cài thời gian đặt trước tối thiểu. Để cài thời gian đặt trước tối đa, Quý vị cần chuyển sang chế độ “Xem dạng liệt kê”.

 


Cách cài thời gian đặt trước tối thiểu và tối đa trong chế độ “Xem dạng liệt kê”

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào “Lịch & Giá” hoặc vào “Giá & Tình trạng phòng trống” rồi nhấp tiếp “Lịch”.
 3. Nhấp vào menu thả xuống ở bên phải trang và chọn “Xem dạng liệt kê”.
 4. Nhấp vào ô “Giới hạn” ở bên trái trang. Khi đó, Quý vị sẽ thấy menu gồm các giới hạn hiện có.
 5. Kéo xuống cho đến khi Quý vị thấy hàng “Đặt trước tối thiểu” và “Đặt trước tối đa”. Mỗi ngày trên lịch tương ứng với một ô nằm trên mỗi hàng này.
 6. Nhập giá trị theo ngày (D) và/hoặc theo giờ (H) cho ngày mà Quý vị muốn cài giới hạn.

Để cài giới hạn trong nhiều ngày cùng một lúc:

 1. Hãy chắc chắn Quý vị đang ở chế độ “Xem dạng liệt kê” của lịch.
 2. Nhấp vào một ô trên hàng “Đặt trước tối thiểu” hoặc “Đặt trước tối đa” và kéo chuột qua tất cả các ngày mà Quý vị muốn áp dụng giới hạn (một vùng chọn hình chữ nhật màu xanh dương sẽ xuất hiện).
 3. Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra. Nhập số ngày (D) và/hoặc giờ (H), sau đó nhấp vào “Lưu”.

Để cài giới hạn cho thời gian hơn một tháng:

 1. Hãy chắc chắn Quý vị đang ở chế độ “Xem dạng liệt kê” của lịch.
 2. Nhấp vào đường dẫn “Chỉnh sửa nhiều mục” bên dưới “Phòng để bán”.
 3. Sẽ có một bảng hiện ra bên phải màn hình. Chọn khoảng thời gian mà Quý vị muốn cài giới hạn. 
 4. Kéo xuống và nhấp vào “Giới hạn”.
 5. Chọn một loại giá từ menu thả xuống, rồi chọn một giới hạn từ menu thả xuống.
 6. Nhập số ngày (D) và/hoặc giờ (H), rồi nhấp vào “Lưu thay đổi”.

Cách cài thời gian đặt trước tối thiểu trong chế độ “Xem theo tháng”

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào “Lịch & Giá” hoặc vào “Giá & Tình trạng phòng trống” rồi nhấp tiếp “Lịch”.
 3. Nhấp vào menu thả xuống ở bên phải trang và chọn “Xem theo tháng”.
 4. Nếu Quý vị có nhiều hơn một chỗ nghỉ, hãy chọn một chỗ nghỉ mà Quý vị muốn cài giới hạn bằng cách nhấp vào menu thả xuống ở bên trái trang, dưới chữ “Lịch”.
 5. Chọn những ngày mà Quý vị muốn cài giới hạn. Quý vị có thể thực hiện bằng cách chọn ngày trong lịch hoặc nhập ngày vào menu ở bên phải trang.
 6. Kéo menu đó xuống và nhấp vào “Giới hạn”.
 7. Trong cửa sổ pop-up hiện ra, nhấp vào menu thả xuống “Đặt trước tối thiểu” và chọn thời gian Quý vị muốn từ danh sách.
 8. Nhấp “Lưu”.

Cách cài thời gian đặt trước tối thiểu và tối đa thông qua mục “Giới hạn”

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào “Lịch & Giá” hoặc vào “Giá & Tình trạng phòng trống” rồi nhấp tiếp “Thiết lập giới hạn”.
 3. Nhập những ngày mà Quý vị muốn cài giới hạn trong menu này.
 4. Kéo xuống và chọn loại phòng và loại giá mà Quý vị muốn cài giới hạn.
 5. Kéo xuống cuối trang và chọn loại giới hạn từ menu thả xuống. Nhấp vào “Thêm” nếu Quý vị muốn áp dụng nhiều hơn một giới hạn (ví dụ: cả đặt trước tối thiểu và tối đa).
 6. Nhập số ngày (D) và/hoặc giờ (H), rồi nhấp vào “Lưu thay đổi”.
   

Bài viết này có hữu ích không?