Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Làm sao để ngăn khách đặt và đến trong cùng một ngày?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Có rất nhiều lý do khiến Quý vị không muốn nhận đặt phòng trong ngày (khách đặt và đến cùng 1 ngày). Để tránh những đặt phòng này, Quý vị có thể thêm giới hạn "Đặt phòng trước tối thiểu" vào loại giá của mình. Sau khi thiết lập giới hạn này, chỗ nghỉ sẽ chỉ hiển thị trong kết quả tìm kiếm của khách có tiêu chí phù hợp với điều kiện Quý vị đưa ra.

Quý vị sẽ thấy các lựa chọn khác nhau dưới đây. Hãy chọn hình ảnh màn hình giống những gì Quý vị đang thấy trên extranet và làm theo các bước liên quan.

 


Lựa chọn 1: Lịch xem theo danh sách

Nếu Quý vị đang dùng Lịch xem theo danh sách, hãy làm theo các bước sau để thiết lập giới hạn "Đặt phòng trước tối thiểu":

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấn vào "Lịch" bên dưới thanh "Giá & tình trạng phòng trống"

  2. Phía trên lịch, nhấn chọn ô "Giới hạn" màu trắng để hiện thị tất cả lựa chọn giới hạn cho phòng của Quý vị

  3. Dưới ngày và phòng Quý vị muốn áp dụng, nhấn vào ô trắng đối diện "Đặt phòng trước tối thiểu". Để tránh đặt phòng trong ngày, nhấn "1D" (tương đương 1 ngày)

  4. Để thiết lập giới hạn này cho nhiều ngày cùng lúc, nhấn vào ô rồi kéo chấm tròn xanh lam sang trái hoặc phải để chọn những ngày Quý vị muốn áp dụng giới hạn. Nhập "1D" rồi nhấn "Lưu"

  5. Để thiết lập các giới hạn này cho khoảng thời gian từ 1 tháng trở lên: Nhấn nút “Chỉnh sửa nhiều mục” nằm dưới loại phòng hoặc tên đơn vị. Một bảng điều khiển sẽ hiện ra bên phải màn hình. Vui lòng chọn ngày Quý vị muốn đổi giới hạn, rồi nhấn ô “Giới hạn”. Chọn giá và giới hạn rồi điền số ngày vào khung trắng nằm dưới loại giới hạn đã chọn. Nhấn vào “Lưu thay đổi” khi hoàn tất.


Lựa chọn 2: Lịch xem theo tháng

Nếu Quý vị đang dùng Lịch xem theo tháng, hãy làm theo các bước sau để thiết lập giới hạn "Đặt phòng trước tối thiểu":

  1. Ngay dưới thanh "Giá & tình trạng phòng trống", nhấp vào "Lịch" (hoặc tên phòng tương ứng)

  2. Nhấp vào ngày hoặc chọn nhiều ngày bằng cách kéo chấm xanh lam sang trái hoặc phải

  3. Ở thanh bên phải lịch, nhấn vào "Giới hạn" bên dưới giá liên quan

  4. Dưới "Đặt phòng trước tối thiểu", chọn "1 ngày" từ trình đơn thả xuống

  5. Nhấn "Hoàn tất" sau khi Quý vị hoàn tất

Bài viết này có hữu ích không?