Tôi có thể cài đặt những loại giới hạn đặt phòng nào?

Đã cập nhật 4 month trước
Lưu

Chúng tôi giúp việc cập nhật giới hạn rất dễ dàng cho Quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn khác nhau dưới đây. Vui lòng nghiên cứu xem ảnh chụp màn hình nào khớp với extranet của Quý vị rồi làm theo các bước tương ứng.

 

Giới hạn cung cấp cho Quý vị cách áp dụng một số điều kiện nhất định vào những đặt phòng nhận được - mang lại cho Quý vị quyền kiểm soát tối đa với tình trạng phòng trống của mình.

Nếu Quý vị áp dụng giới hạn cho những ngày, phòng và/hoặc loại giá nhất định, khách sẽ chỉ có thể đặt phòng/chỗ nghỉ khi các tiêu chí tìm kiếm của họ thỏa mãn những điều kiện Quý vị đã thiết lập.

Ví dụ: Nếu Quý vị đã áp dụng giới hạn “Thời gian lưu trú tối thiểu” là 3 ngày, chỗ nghỉ Quý vị sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của những khách đang tìm chỗ nghỉ trong 2 đêm.


Lựa chọn 1: Lịch xem theo danh sách

Nếu Quý vị đang sử dụng Lịch xem theo danh sách, Quý vị có thể áp dụng những giới hạn sau vào giá và phòng của chỗ nghỉ:

 • Lưu trú tối thiểu: thiết lập số đêm tối thiểu khách có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ.
 • Lưu trú tối đa: thiết lập số đêm tối đa khách có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ.
 • Số đêm bắt buộc: thiết lập số đêm chính xác mà khách có thể đặt chỗ nghỉ hoặc phòng.
 • Đặt phòng trước tối thiểu: thiết lập thời điểm trễ nhất khách có thể đặt trước phòng hay chỗ nghỉ.
 • Đặt phòng trước tối đa: thiết lập thời điểm sớm nhất khách có thể đặt trước phòng hay chỗ nghỉ.
 • Khách không được nhận phòng: đóng chỗ nghỉ hoặc phòng vào những ngày mà Quý vị không thể cho khách nhận phòng. Như vậy, khách không thể đặt kỳ lưu trú bắt đầu vào những ngày đó (nhưng vẫn có thể đặt những ngày đó nếu kỳ lưu trú nằm trong khoảng ngày dài hơn)
 • Khách không được trả phòng: đóng chỗ nghỉ hoặc phòng vào những ngày mà Quý vị không thể cho khách trả phòng. Như vậy, khách không thể đặt kỳ lưu trú kết thúc vào những ngày đó (nhưng vẫn có thể đặt những ngày đó nếu kỳ lưu trú nằm trong khoảng ngày dài hơn)
 • Thời gian lưu trú tối thiểu tính từ khi đến: thiết lập số đêm tối thiểu mà khách có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ khi đặt vào ngày đến nhận phòng.
 • Thời gian lưu trú tối đa tính từ khi đến: thiết lập số đêm tối đa mà khách có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ khi đặt vào ngày đến nhận phòng.

Ghi chú: Nếu một số giới hạn này không khả dụng cho chỗ nghỉ và Quý vị muốn thiết lập chúng, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ tại địa phương của Booking.com và yêu cầu họ bật giới hạn cho Quý vị.


Lựa chọn 2: Lịch xem theo tháng

Nếu Quý vị đang sử dụng Lịch xem theo tháng, Quý vị chỉ có thể thêm:

 • Lưu trú tối thiểu: thiết lập số đêm tối thiểu khách có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ.
 • Đặt phòng trước tối thiểu: thiết lập thời điểm trễ nhất khách có thể đặt trước phòng hay chỗ nghỉ.
 • Khách không được nhận phòng: đóng chỗ nghỉ hoặc phòng vào những ngày mà Quý vị không thể cho khách nhận phòng. Như vậy, khách không thể đặt kỳ lưu trú bắt đầu vào những ngày đó (nhưng vẫn có thể đặt những ngày đó nếu kỳ lưu trú nằm trong khoảng ngày dài hơn)
 • Khách không được trả phòng: đóng chỗ nghỉ hoặc phòng vào những ngày mà Quý vị không thể cho khách trả phòng. Như vậy, khách không thể đặt kỳ lưu trú kết thúc vào những ngày đó (nhưng vẫn có thể đặt những ngày đó nếu kỳ lưu trú nằm trong khoảng ngày dài hơn)

Is this article helpful?