Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Thiết lập các giới hạn đặt phòng

Cập nhật 1 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Việc thiết lập các giới hạn đặt phòng có thể giúp Quý vị kiểm soát chỗ nghỉ tốt hơn. Du khách chỉ có thể đặt chỗ nghỉ của Quý vị khi tiêu chí tìm kiếm của họ đáp ứng các điều kiện Quý vị đã đặt.

Có nhiều điều kiện Quý vị có thể đặt, tùy thuộc vào lịch Quý vị sử dụng. Nếu một số giới hạn không có sẵn để áp dụng cho chỗ nghỉ của Quý vị, hãy liên hệ với chúng tôi để kích hoạt chúng. 


Các nội dung trong bài viết này


Các giới hạn có thể áp dụng khi xem lịch dạng liệt kê

Nếu xem lịch dạng liệt kê, Quý vị có thể áp dụng các giới hạn này cho phòng và giá phòng:


Các giới hạn có thể áp dụng khi xem lịch theo tháng

Có ít giới hạn hơn khi xem lịch theo tháng

Bài viết này có hữu ích không?