Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Thiết lập các giới hạn đặt phòng

Cập nhật 1 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Việc thiết lập các giới hạn đặt phòng có thể giúp Quý vị kiểm soát chỗ nghỉ tốt hơn. Du khách chỉ có thể đặt chỗ nghỉ của Quý vị khi tiêu chí tìm kiếm của họ đáp ứng các điều kiện Quý vị đã đặt.

Có nhiều điều kiện Quý vị có thể đặt, tùy thuộc vào lịch Quý vị sử dụng. Nếu một số giới hạn không có sẵn để áp dụng cho chỗ nghỉ của Quý vị, hãy liên hệ với chúng tôi để kích hoạt chúng. 


Các nội dung trong bài viết này


Các giới hạn có thể áp dụng khi xem lịch dạng liệt kê

Nếu xem lịch dạng liệt kê, Quý vị có thể áp dụng các giới hạn này cho phòng và giá phòng:


Các giới hạn có thể áp dụng khi xem lịch theo tháng

Có ít giới hạn hơn khi xem lịch theo tháng

Bài viết này có hữu ích không?