Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Thiết lập các giới hạn về đặt trước và độ dài lưu trú

Cập nhật 1 năm trước | 5 phút đọc
Lưu

Việc thiết lập các giới hạn về đặt trước và độ dài lưu trú có thể giúp Quý vị kiểm soát tốt hơn các đặt phòng của mình. Thiết lập này giúp đảm bảo du khách không thể đặt chỗ nghỉ ngắn hơn hoặc dài hơn Quý vị mong muốn, hoặc có thời gian đặt trước quá xa hoặc quá gần.

Quý vị có thể dễ dàng thêm, thay đổi hoặc gỡ bỏ các loại giới hạn khác nhau bằng cách làm theo các bước sau đây.


Các nội dung trong bài viết này


Các giới hạn về đặt trước và độ dài lưu trú là gì?

Các giới hạn này quyết định việc du khách có thể đặt lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị như thế nào, theo như ý muốn của Quý vị. Nếu áp dụng các giới hạn này, khách tiềm năng chỉ có thể đặt phòng của Quý vị khi tiêu chí tìm kiếm của họ đáp ứng các điều kiện mà Quý vị đặt ra.

Giới hạn về độ dài lưu trú tối thiểu sẽ quyết định việc khách có thể lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị bao lâu. Giới hạn về thời gian đặt trước tối thiểu sẽ quyết định việc khách có thể đặt trước ngày nhận phòng bao lâu.

Quý vị có thể áp dụng giới hạn về độ dài lưu trú tối thiểu lên đến 31 đêm. Ví dụ, nếu Quý vị áp dụng giới hạn về độ dài lưu trú tối thiểu là 3 đêm, chỗ nghỉ sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của những khách đang tìm kiếm các kỳ nghỉ 2 đêm.

Quý vị cũng có thể thiết lập các giới hạn về độ dài lưu trú chỉ áp dụng cho các đặt phòng có ngày nhận phòng cụ thể. Đây được gọi là giới hạn về độ dài lưu trú tối thiểu tính từ ngày nhận phòng.

Hãy nhớ rằng Quý vị thiết lập càng nhiều giới hạn thì càng ít khách tiềm năng có thể nhìn thấy chỗ nghỉ của Quý vị.


Quản lý các giới hạn thông qua lịch ở dạng xem liệt kê

Nếu xem lịch dạng liệt kê, Quý vị có thể áp dụng và chỉnh sửa các giới hạn cho phòng và giá phòng như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet 
 2. Nhấp vào Lịch dưới mục Giá & Tình trạng phòng trống 
 3. Nhấp vào Giới hạn và chọn các điều kiện Quý vị muốn thiết lập 
 4. Kéo phần được tô sáng màu xanh dương qua các ô để cài đặt, chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ các giới hạn cho nhiều ngày
 5. Quý vị cũng có thể nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt để thay đổi các giới hạn cho nhiều ngày
 6. Nhấp vào Lưu sau khi hoàn tất

Quản lý các giới hạn thông qua lịch ở dạng xem theo tháng

Quý vị có thể giới hạn độ dài lưu trú tối thiểu và thời gian đặt trước tối thiểu nếu đang dùng lịch ở dạng xem theo tháng. Sau đây là cách áp dụng hoặc thay đổi các điều kiện cho phòng hoặc căn của Quý vị:

 1. Đăng nhập vào extranet 
 2. Nhấp vào Lịch dưới mục Giá & Tình trạng phòng trống 
 3. Nhấp vào ngày Quý vị muốn thay đổi
 4. Chọn số đêm Quý vị muốn áp dụng cho độ dài lưu trú tối thiểu – chỉ được tối đa 7 đêm nếu đang sử dụng chế độ xem lịch này.
 5. Thiết lập thời gian đặt trước tối thiểu – từ 4 giờ đến 7 ngày – cho mỗi ngày trong lịch
 6. Xóa các giới hạn về độ dài lưu trú tối thiểu bằng cách chọn 1 đêm trong cùng menu
 7. Nhấp vào Lưu

Quản lý các giới hạn bằng Pulse

Quý vị cũng có thể cập nhật các giới hạn về đặt trước và độ dài lưu trú thông qua Pulse. Cập nhật có thể được áp dụng cho một ngày hoặc nhiều ngày. 

Các giới hạn cho một ngày

 1. Mở ứng dụng Pulse
 2. Vào mục Phòng trống
 3. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy nhấn vào chỗ nghỉ Quý vị muốn quản lý
 4. Nếu Quý vị đang xem ngày trong lịch, hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấn vào lịch của loại phòng đó, rồi chọn ngày
 5. Nếu Quý vị xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn chỉnh sửa rồi nhấn vào loại phòng
 6. Nhấn vào độ dài lưu trú tối thiểu và chọn số đêm Quý vị muốn
 7. Điều chỉnh số đêm hoặc giờ tối thiểu, tính từ nửa đêm, trong mục Đặt trước tối thiểu
 8. Bắt đầu lại bằng cách nhấn Thiết lập lại trên iOS hoặc Hủy trên Android
 9. Nhấn Lưu trên iOS hoặc dấu chọn trên Android để lưu

Giới hạn cho nhiều ngày

 1. Mở ứng dụng Pulse
 2. Vào mục Phòng trống
 3. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy nhấn vào chỗ nghỉ Quý vị muốn quản lý
 4. Nếu Quý vị đang xem ngày trong lịch, hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấn vào lịch của loại phòng đó, rồi chọn ngày
 5. Nếu Quý vị xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn chỉnh sửa rồi nhấn vào loại phòng
 6. Nhấn vào Chỉnh sửa cho nhiều ngày và chọn phạm vi ngày mà Quý vị muốn thực hiện thay đổi
 7. Nhấp vào Giá và giới hạn
 8. Nhấn vào độ dài lưu trú tối thiểu và nhập số đêm Quý vị muốn
 9. Điều chỉnh số đêm hoặc giờ tối thiểu, tính từ nửa đêm, trong mục Đặt trước tối thiểu
 10. Bắt đầu lại bằng cách nhấn Thiết lập lại trên iOS hoặc Hủy trên Android

Nhấn Lưu trên iOS hoặc dấu chọn trên Android để lưu

Bài viết này có hữu ích không?