Thiết lập các giới hạn về đặt trước và độ dài lưu trú

Cập nhật 4 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Việc thiết lập các giới hạn về đặt trước và độ dài kỳ lưu trú có thể giúp Quý vị kiểm soát tốt hơn cho các đặt phòng. Thiết lập này giúp đảm bảo khách không thể đặt phòng chỗ nghỉ ngắn hơn hoặc dài hơn Quý vị mong muốn, hoặc có thời gian đặt trước quá xa hoặc quá gần.

Quý vị có thể thêm, thay đổi hoặc xóa các loại giới hạn khác nhau thông qua lịch extranet hoặc bằng cách dùng ứng dụng Pulse.


Các nội dung trong bài viết này


Tìm hiểu các giới hạn về đặt trước và độ dài kỳ lưu trú

Các giới hạn này quyết định việc khách có thể đặt phòng lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị như thế nào, theo như ý muốn của Quý vị. Nếu áp dụng các giới hạn này, khách tiềm năng chỉ có thể đặt phòng của Quý vị khi tiêu chí tìm kiếm của họ đáp ứng các điều kiện mà Quý vị đặt ra.

Các giới hạn về thời gian lưu trú tối thiểu xác định số đêm tối thiểu mà khách có thể đặt tại chỗ nghỉ của Quý vị. Các giới hạn về đặt trước ít nhất sẽ xác định việc khách có thể đặt trước ngày nhận phòng bao lâu.

Quý vị có thể áp dụng giới hạn về thời gian lưu trú tối thiểu lên đến 31 đêm. Ví dụ: Nếu Quý vị thiết lập giới hạn về thời gian lưu trú tối thiểu là 3 đêm, chỗ nghỉ sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của những khách đang tìm kiếm các kỳ lưu trú 2 hoặc 1 đêm.

Quý vị cũng có thể thiết lập các giới hạn về độ dài kỳ lưu trú chỉ áp dụng cho đặt phòng có ngày nhận phòng cụ thể. Đây được gọi là giới hạn về thời gian lưu trú tối thiểu tính từ ngày nhận phòng.

Quý vị có thể thiết lập thời gian đặt trước ít nhất và/hoặc nhiều nhất cho các phòng hoặc chỗ nghỉ cụ thể vào những ngày cụ thể. Hệ thống của chúng tôi đếm ngược từ thời điểm nửa đêm của ngày nhận phòng, có nghĩa là Quý vị có thể cài các giới hạn theo ngày (D) cũng như theo giờ (H) trước khi nhận phòng. Ví dụ:

 • Nếu Quý vị muốn khách đặt trước ít nhất 1 ngày so với ngày nhận phòng, thời gian đặt trước tối thiểu sẽ là 1 ngày. Vậy Quý vị sẽ nhập 1D vào hệ thống của chúng tôi.
 • Nếu Quý vị muốn cho phép khách đặt đến 18:00 của ngày nhận phòng, thời gian đặt trước tối thiểu sẽ là 6 giờ (tính ngược từ nửa đêm). Vậy Quý vị sẽ nhập 6H vào hệ thống của chúng tôi.
 • Nếu Quý vị muốn khách đặt trước ít nhất 3 ngày 5 giờ so với ngày nhận phòng, thời gian đặt trước tối thiểu sẽ là 3 ngày. Vậy Quý vị sẽ nhập 3D5H vào hệ thống của chúng tôi.
 • Nếu Quý vị không muốn khách đặt trước quá 10 ngày, thời gian đặt trước tối đa sẽ là 10 ngày. Vậy Quý vị sẽ nhập 10D vào hệ thống của chúng tôi.

Sau khi Quý vị thiết lập giới hạn đặt phòng, chỗ nghỉ của Quý vị sẽ chỉ hiển thị trong kết quả tìm kiếm khi những ngày mà khách tìm nằm trong các giới hạn này. Quý vị thiết lập càng nhiều giới hạn thì càng ít khách tiềm năng nhìn thấy chỗ nghỉ của Quý vị. Tìm hiểu thêm về tất cả các giới hạn

Đọc thêm

 

Trong các phần sau, chúng tôi sẽ mô tả những cách khả thi để Quý vị có thể thiết lập các giới hạn này, tùy thuộc vào dạng xem lịch mà Quý vị sử dụng trong extranet. 


Quản lý các giới hạn thông qua lịch ở dạng xem liệt kê

Nếu đang sử dụng lịch ở dạng xem liệt kê, Quý vị có thể áp dụng và chỉnh sửa các giới hạn cho phòng và giá phòng như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá rồi nhấp vào Lịch.
 3. Nhấp vào ô chọn Giới hạn cạnh tính năng chọn ngày tháng ở đầu trang Lịch hoặc tìm phòng Quý vị muốn thiết lập giới hạn, sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống cạnh giá phòng để xem tất cả các giới hạn.
 4. Trên các hàng giới hạn, hãy chọn ngày Quý vị muốn thay đổi. Để chọn nhiều ngày, hãy kéo hình chữ nhật màu xanh dương qua tất cả các ngày Quý vị muốn đặt giới hạn. Quý vị cũng có thể nhấp vào Chỉnh sửa nhiều mục để thay đổi giới hạn cho nhiều ngày.
 5. Nhấp vào nút chọn Kích hoạt rồi nhấp vào Lưu.

Khi sử dụng lịch ở dạng xem liệt kê, Quý vị có thể thiết lập các giới hạn sau đây về đặt trước và độ dài kỳ lưu trú:

 • Thời gian lưu trú tối thiểu – 2 đến 31 đêm. Tuy nhiên, Quý vị có thể tăng thời gian này bằng cách thay đổi giới hạn độ dài kỳ lưu trú mặc định là 30 đêm. Quý vị có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Chính sách. Chọn kỳ lưu trú trên 30 đêm (kỳ lưu trú hằng tháng), nhấp vào Chỉnh sửa và cho biết Quý vị có chấp nhận đặt phòng tối đa 45, 60, 75 hay 90 đêm hay không.
 • Thời gian lưu trú tối đa – 1 đến 30 đêm. Quý vị có thể tăng thời gian này bằng cách làm theo các bước giống như với thời gian lưu trú tối thiểu.
 • Đặt trước ít nhất – 1 giờ đến 360 ngày.
 • Đặt trước nhiều nhất – 1 giờ đến 360 ngày.

Quản lý các giới hạn thông qua lịch ở dạng xem theo tháng

Nếu đang sử dụng lịch ở dạng xem theo tháng, Quý vị chỉ có thể thiết lập Đặt trước ít nhất và Thời gian lưu trú tối thiểu. Để thiết lập Đặt trước nhiều nhất và độ dài kỳ lưu trú, Quý vị sẽ phải chuyển sang dạng xem liệt kê. 

Nếu muốn sử dụng lịch ở dạng xem theo tháng, Quý vị có thể áp dụng và chỉnh sửa các giới hạn cho phòng và giá phòng như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet. 
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá rồi nhấp vào Lịch.
 3. Nhấp vào menu thả xuống ở phía bên phải trang và chọn Xem theo tháng.
 4. Chọn ngày Quý vị muốn thay đổi. Để chọn nhiều ngày, hãy kéo hình chữ nhật màu xanh dương qua tất cả các ngày Quý vị muốn đặt giới hạn.
 5. Trong bảng ở phía bên phải trang, hãy tìm giá áp dụng và nhấp vào Giới hạn. 
 6. Chọn số đêm mong muốn cho Thời gian lưu trú tối thiểu và thời gian Đặt trước ít nhất theo ý muốn. 
 7. Nếu Quý vị muốn xóa giới hạn về thời gian lưu trú tối thiểu, hãy chọn 1 đêm trong cùng menu.
 8. Nhấp Lưu sau khi hoàn tất.

Khi sử dụng lịch ở dạng xem theo tháng, Quý vị có thể thiết lập các giới hạn sau đây về đặt trước và độ dài kỳ lưu trú:

 • Thời gian lưu trú tối thiểu – 1 đến 7 đêm
 • Đặt trước ít nhất – 4 giờ đến 7 ngày

Lịch ở dạng xem theo tháng chỉ dành cho các đối tác không làm việc với Nhà cung cấp kết nối. Những đối tác này vẫn có thể quản lý giá và tình trạng phòng trống – bao gồm cả giới hạn – thông qua giao diện của nhà cung cấp. Tìm hiểu thêm về Nhà cung cấp kết nối trong bài viết này.


Quản lý các giới hạn bằng loại giá

Nếu đang sử dụng loại giá, Quý vị có thể áp dụng và chỉnh sửa giới hạn đối với các loại giá hiện tại như sau. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả các ngày mở bán.

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá rồi nhấp vào Loại giá.
 3. Chọn loại giá Quý vị muốn thay đổi. 
 4. Trong bản xem trước loại giá, Quý vị có thể thấy các giới hạn hiện tại.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa để được dẫn đến trang loại giá đã chọn.
 6. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Thời gian lưu trú tối thiểu để quản lý độ dài kỳ lưu trú hoặc Có thể đặt phòng để thiết lập số ngày khách có thể đặt trước.
 7. Nhấp vào Lưu khi hoàn tất việc chỉnh sửa các giới hạn.
 8. Nhấp vào Áp dụng thay đổi khi hoàn tất.

Quản lý các giới hạn bằng Pulse

Quý vị cũng có thể quản lý các giới hạn về Đặt trước ít nhất và Thời gian lưu trú tối thiểu bằng ứng dụng Pulse.

Sau đây là cách thực hiện cho một ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse và nhấn vào Tình trạng phòng trống.
 2. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy nhấn vào chỗ nghỉ Quý vị muốn quản lý.
 3. Nếu Quý vị đang xem ngày trong lịch, hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấn vào lịch của loại phòng đó, rồi chọn ngày. Nếu Quý vị xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn chỉnh sửa rồi nhấn vào loại phòng.
 4. Nhấn vào thời gian lưu trú tối thiểu và chọn số đêm Quý vị muốn áp dụng giới hạn.
 5. Điều chỉnh số đêm hoặc giờ tối thiểu, tính từ nửa đêm, trong mục Đặt trước ít nhất.
 6. Nhấn Lưu trên iOS hoặc dấu chọn trên Android để lưu.

Sau đây là cách áp dụng và chỉnh sửa Đặt trước ít nhất đối với phòng và giá phòng cho nhiều ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse và nhấn vào Tình trạng phòng trống.
 2. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy nhấn vào chỗ nghỉ Quý vị muốn quản lý.
 3. Nếu Quý vị đang xem ngày trong lịch, hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấn vào lịch của loại phòng đó, rồi chọn ngày. Nếu Quý vị xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn chỉnh sửa rồi nhấn vào loại phòng.
 4. Nhấn vào Chỉnh sửa cho nhiều ngày và chọn phạm vi ngày mà Quý vị muốn thực hiện thay đổi.
 5. Nhấp vào Giá và giới hạn.
 6. Nhấn vào thời gian lưu trú tối thiểu và nhập số đêm Quý vị muốn áp dụng giới hạn.
 7. Điều chỉnh số đêm hoặc giờ tối thiểu, tính từ nửa đêm, trong mục Đặt trước ít nhất.
 8. Nhấn Lưu trên iOS hoặc dấu chọn trên Android để lưu.

Các đối tác cũng quan tâm đến

Cập nhật giá và tình trạng phòng trống

Cập nhật tình trạng phòng trống trên lịch bằng ứng dụng Pulse

Thiết lập và làm việc với Nhà cung cấp kết nối

Thiết lập tính năng tự động mở bán phòng và căn đã đóng

 

Truy cập lịch extranet

Bài viết này có hữu ích không?