Thiết lập giới hạn “Khách không được nhận phòng” và “Khách không được trả phòng”

Cập nhật 1 tháng trước
Lưu

Thiết lập các giới hạn là cách để Quý vị áp dụng những điều kiện đặc biệt cho các đơn đặt mà chỗ nghỉ nhận được. Nếu Quý vị không thể cho khách nhận phòng hoặc trả phòng vào những ngày cụ thể, Quý vị có thể thiết lập giới hạn Khách không được nhận phòng hoặc Khách không được trả phòng để ngăn khách nhận phòng hoặc trả phòng vào những ngày đó. 

Nếu Quý vị có nhiều loại giá và chỉ muốn nhận các đơn đặt phù hợp với giới hạn Khách không được nhận phòng hoặc Khách không được trả phòng mà Quý vị đã thiết lập, hãy thiết lập các giới hạn đó cho tất cả các phòng/căn và các loại giá đang cung cấp để tránh nhận được đơn đặt mà Quý vị không thể đáp ứng. 


Các nội dung trong bài viết này


Giới hạn Khách không được nhận phòng là gì?

Giới hạn Khách không được nhận phòng ngăn khách đặt kỳ lưu trú bắt đầu vào những ngày Quý vị đã chọn. Khách vẫn có thể đặt kỳ lưu trú với giới hạn này nếu ngày nhận phòng của họ nằm ngoài các ngày bị giới hạn.

Ví dụ: nếu Quý vị đặt giới hạn Khách không được nhận phòng cho phòng/chỗ nghỉ vào ngày 24/11:

 • Khách không thể đặt phòng/chỗ nghỉ cho kỳ lưu trú 24/11 - 26/11 vì họ không thể nhận phòng vào ngày 24/11
 • Khách có thể đặt phòng/chỗ nghỉ cho kỳ lưu trú 21/11 - 26/11 vì họ sẽ đến vào ngày không có giới hạn Khách không được nhận phòng

Thiết lập giới hạn Khách không được nhận phòng bằng chế độ xem lịch dạng liệt kê

Nếu Quý vị xem lịch ở dạng liệt kê, hãy làm theo các bước sau để thiết lập giới hạn Khách không được nhận phòng:

 1. Đăng nhập vào extranet 
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá rồi nhấp vào Lịch.
 3. Nhấp vào ô Giới hạn bên cạnh chỗ chọn ngày tháng ở đầu trang Lịch hoặc tìm phòng Quý vị muốn thiết lập giới hạn, sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống cạnh giá phòng để xem tất cả giới hạn. 
 4. Ở hàng Khách không được nhận phòng, hãy chọn ngày Quý vị muốn chỗ nghỉ không cho phép nhận phòng. 
 5. Để thay đổi cho nhiều ngày cùng lúc, nhấp vào một ô và kéo nút trượt màu xanh lam ngang qua tất cả những ngày Quý vị muốn áp dụng thay đổi.
 6. Nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Lưu.
 7. Nếu Quý vị muốn đặt giới hạn này cho hơn một tháng sắp tới, hãy nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt rồi chọn khoảng thời gian và ngày trong tuần Quý vị muốn áp dụng thay đổi. Sau đó, nhấp vào ô Giới hạn rồi chọn giá và giới hạn Khách không được nhận phòng. Cuối cùng, nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Lưu thay đổi.

Thiết lập giới hạn Khách không được nhận phòng bằng chế độ xem lịch theo tháng

Để thiết lập giới hạn Khách không được nhận phòng bằng lịch xem theo tháng, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá rồi nhấp vào Lịch.
 3. Chọn phòng hoặc căn mà Quý vị muốn cập nhật từ danh sách thả xuống.
 4. Chọn ngày Quý vị muốn chỗ nghỉ không cho phép nhận phòng. Để chọn nhiều ngày, hãy kéo nút trượt ngang qua tất cả các ngày Quý vị muốn đặt giới hạn.
 5. Trong bảng ở phía bên phải của trang, hãy tìm loại giá áp dụng rồi nhấp vào Giới hạn
 6. Chọn ô Khách không được nhận phòng rồi nhấp vào Lưu.

Lịch xem theo tháng chỉ dành cho các đối tác không làm việc với nhà cung cấp kết nối. Những đối tác làm việc với nhà cung cấp kết nối vẫn có thể quản lý giá và tình trạng phòng trống – bao gồm cả giới hạn – thông qua giao diện của nhà cung cấp. Tìm hiểu thêm về nhà cung cấp kết nối trong bài viết này.


Giới hạn Khách không được trả phòng là gì?

Giới hạn Khách không được trả phòng ngăn khách đặt kỳ lưu trú có ngày kết thúc vào ngày Quý vị đã chọn. Khách vẫn có thể đặt kỳ lưu trú với giới hạn này miễn là ngày trả phòng nằm ngoài các ngày bị giới hạn.

Ví dụ: nếu Quý vị đặt giới hạn Khách không được trả phòng cho phòng/chỗ nghỉ vào ngày 24/11:

 • Khách sẽ không thể đặt phòng/chỗ nghỉ cho kỳ lưu trú 21/11 - 24/11 vì họ không thể trả phòng vào ngày 24/11
 • Khách có thể đặt phòng/chỗ nghỉ cho kỳ lưu trú 21/11 - 26/11 vì họ sẽ trả phòng vào ngày không có giới hạn Khách không được trả phòng

Thiết lập giới hạn Khách không được trả phòng bằng chế độ xem lịch dạng liệt kê

Nếu xem lịch ở dạng liệt kê, Quý vị có thể thiết lập giới hạn Khách không được trả phòng theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet 
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá rồi nhấp vào Lịch.
 3. Nhấp vào ô Giới hạn bên cạnh chỗ chọn ngày tháng ở đầu trang Lịch hoặc tìm phòng Quý vị muốn thiết lập giới hạn, sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống cạnh giá phòng để xem tất cả giới hạn.
 4. Ở hàng Khách không được trả phòng, hãy chọn ngày Quý vị muốn chỗ nghỉ không cho phép trả phòng. 
 5. Để thay đổi cho nhiều ngày cùng lúc, nhấp vào một ô và kéo nút trượt màu xanh lam ngang qua tất cả những ngày Quý vị muốn áp dụng thay đổi.
 6. Nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Lưu.
 7. Nếu Quý vị muốn đặt giới hạn này cho hơn một tháng sắp tới, hãy nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt rồi chọn khoảng thời gian và ngày trong tuần Quý vị muốn áp dụng thay đổi. Sau đó nhấp vào phần Giới hạn, rồi chọn loại giá và giới hạn Khách không được trả phòng. Cuối cùng, nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Lưu thay đổi.

Thiết lập giới hạn Khách không được trả phòng bằng chế độ xem lịch theo tháng

Nếu Quý vị xem lịch theo tháng và muốn thiết lập giới hạn Khách không được trả phòng cho một ngày nhất định, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá rồi nhấp vào Lịch.
 3. Chọn phòng hoặc căn mà Quý vị muốn cập nhật từ danh sách thả xuống.
 4. Chọn ngày Quý vị muốn chỗ nghỉ không cho phép trả phòng. Để chọn nhiều ngày, hãy kéo nút trượt ngang qua tất cả các ngày Quý vị muốn đặt giới hạn.
 5. Trong bảng ở phía bên phải của trang, hãy tìm giá loại giá tương ứng và nhấp vào Giới hạn
 6. Chọn ô Khách không được trả phòng rồi nhấp vào Lưu.
Quý vị gặp vấn đề khi thiết lập giới hạn? 

Nếu Quý vị không thấy các lựa chọn nêu trên ở trang Lịch, vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi để họ giúp Quý vị kích hoạt các giới hạn này. 

Liên hệ 

Bài viết này có hữu ích không?