Thiết lập giới hạn cho thời gian lưu trú tối thiểu và đặt trước tối thiểu bằng Pulse

Đã cập nhật 3 tháng trước | 4 phút đọc
Lưu

Thời gian lưu trú tối thiểu là số đêm tối thiểu mà khách có thể đặt phòng. Giới hạn đặt trước tối thiểu định rõ khách có thể đặt phòng trước bao lâu. Quý vị có thể dễ dàng điều chỉnh các giới hạn này bằng ứng dụng Pulse.

Lưu ý rằng phần lớn các trường hợp phòng bị chặn là do các giới hạn cho thời gian lưu trú tối thiểu và đặt trước tối thiểu. Một lượng lớn chỗ nghỉ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên nền tảng của chúng tôi vì những giới hạn này đã chặn thời gian lưu trú mà khách đang tìm kiếm. Để đảm bảo chỗ nghỉ có thể hiện diện nhiều nhất có thể trong kết quả tìm kiếm và Quý vị nhận được nhiều đặt phòng hết mức có thể, chúng tôi luôn đề xuất sử dụng càng ít giới hạn càng tốt.


Mục lục:

Lịch mới

Cập nhật giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu của Quý vị cho một ngày

Cập nhật giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu của Quý vị cho nhiều ngày


Lịch mới

Quý vị có thể dễ dàng cập nhật giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu và giới hạn đặt trước tối thiểu cho một ngày hoặc nhiều ngày bằng ứng dụng Pulse.

Cho một ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị.
 2. Vào mục tình trạng phòng trống.
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6.
  • Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi đến bước 5.
  • Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước kế tiếp.
 4. Nhấp vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn quản lý.
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó.
  • Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật.
 6. Nhấp vào ngày Quý vị muốn cập nhật.
 7. Kéo xuống để xem thời gian lưu trú tối thiểu của Quý vị.
 8. Nhấn vào ô nhập liệu trong mục thời gian lưu trú và chọn số đêm tối thiểu mà Quý vị muốn khách lưu trú. 
 9. Điều chỉnh số đêm hoặc giờ tối thiểu trong mục Đặt trước tối thiểu

Lưu ý: nếu Quý vị nhập theo số giờ, chúng tôi sẽ lấy mốc nửa đêm để tính ngược lại. Có nghĩa là nếu Quý vị nhập một giờ, thời điểm đặt phòng muộn nhất sẽ là 23h00.

 1. Khi Quý vị hoàn tất:
  • Nếu Quý vị dùng iOS, hãy nhấp vào nút “Lưu” ở cuối màn hình để lưu lại thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn “Cài lại”;
  • Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào “Huỷ”.

Cho nhiều ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị.
 2. Vào mục tình trạng phòng trống.
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6.
  • Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 5.
  • Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước kế tiếp.
 4. Nhấp vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn quản lý.
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó.
  • Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật.
 6. Nhấp vào “Chỉnh sửa nhiều ngày”.
 7. Chọn phạm vi ngày mà Quý vị muốn thực hiện thay đổi.
 8. Chạm vào “Giá và giới hạn”.
 9. Nhấn vào ô nhập liệu trong mục thời gian lưu trú và chọn số đêm tối thiểu mà Quý vị muốn khách lưu trú.  
 10. Điều chỉnh số đêm hoặc giờ tối thiểu trong mục “Đặt trước tối thiểu”

Lưu ý: nếu Quý vị nhập theo số giờ, chúng tôi sẽ lấy mốc nửa đêm để tính ngược lại. Có nghĩa là nếu Quý vị nhập một giờ, thời điểm đặt phòng muộn nhất sẽ là 23h00.

Khi Quý vị hoàn tất:nếu Quý vị đang dùng iOS, hãy nhấp vào nút “Lưu” ở cuối màn hình hoặc nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn “Cài lại”;Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào “Hủy” hoặc nhấp vào “Cài lại” có hình mũi tên tròn ở góc trên cùng bên phải (bên cạnh dấu tích).

Bài viết này có hữu ích không?