Thiết lập yêu cầu về khách cho các đặt phòng

Cập nhật 2 năm trước | 1.5 phút đọc
Lưu

Để đảm bảo Quý vị nhận được đặt phòng thực sự từ những vị khách thực sự, Quý vị có thể thiết lập các yêu cầu cụ thể cho khách đặt phòng. Quý vị có thể thiết lập để chỗ nghỉ chỉ chấp nhận đặt phòng từ những khách có số điện thoại và/hoặc địa chỉ nhà đã xác minh.


Các nội dung trong bài viết này


Cách thiết lập yêu cầu về khách

Để giúp Quý vị kiểm soát được ai có thể đặt chỗ nghỉ của mình, Quý vị có thể thêm các yêu cầu bổ sung về khách trong extranet bằng cách thực hiện một vài bước đơn giản. 

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Dưới mục Chỗ nghỉ, chọn Chính sách
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên dưới Thông tin về khách để chọn xem khách có cần cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ nhà để đặt phòng hay không
  4. Hoàn tất thay đổi bằng cách nhấn Lưu

Các yêu cầu khác về khách

Chúng tôi cũng có những giới hạn khác để ngăn chặn đặt phòng gian lận. Du khách phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ và có thể cả thông tin thẻ tín dụng, tùy vào phương thức thanh toán của họ. Đối với những khách đã đặt chỗ nghỉ trước đây trên nền tảng của chúng tôi, họ cũng phải có hồ sơ theo dõi tốt, chẳng hạn như không có báo cáo hành vi hoặc không bị cấm ở bất kỳ chỗ nghỉ nào.

 

Bài viết này có hữu ích không?