Làm cách nào tôi có thể sử dụng Google Dịch để cải thiện khả năng giao tiếp với du khách?

Đã cập nhật 8 tháng trước

Thỉnh thoảng Quý vị có thể nhận được những tin nhắn từ khách nước ngoài bằng ngôn ngữ Quý vị không sử dụng. Để giúp Quý vị hiểu được những tin nhắn này một cách dễ dàng, chúng tôi đã tích hợp công cụ Google Dịch vào extranet và ứng dụng Pulse.

Để dịch tin nhắn của khách sang ngôn ngữ của Quý vị, vui lòng nhấp vào nút 3 chấm (biểu tượng có 3 dấu chấm) bên cạnh tin nhắn và chọn "Hiển thị bản dịch". Nội dung sẽ được dịch sang ngôn ngữ ưu tiên Quý vị đã chọn trong extranet hoặc Pulse.

Lưu ý: Tại thời điểm này, các tin nhắn chỉ có thể được dịch sang ngôn ngữ của Quý vị. Phản hồi của Quý vị chưa thể được tự động dịch sang ngôn ngữ của khách.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại