Làm sao để báo cáo vắng mặt trên extranet nếu khách không đến?

Đã cập nhật 3 tháng trước

QUAN TRỌNG: Bất cứ khi nào Quý vị trừ tiền khách cho đặt phòng không hoàn tiền hay đặt phòng hoàn tiền một phần bị vắng mặt hoặc hủy đặt phòng, Quý vị phải thanh toán hoa hồng cho số tiền đó. Hoa hồng không được áp dụng trong những trường hợp Quý vị quyết định miễn phí hủy đặt phòng, đánh dấu khách vắng mặt hoặc đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ chính xác vì Quý vị không thể thu tiền từ khách.

Nếu khách không đến sau khi đặt phòng và Quý vị quyết định miễn phí phạt cho khách, đánh dấu đơn đặt phòng là vắng mặt sẽ việc rất quan trọng để Quý vị không phải trả hoa hồng.

Quý vị có thể dễ dàng đánh dấu đơn đặt phòng là vắng mặt trên extranet. Chỉ cần thực hiện các bước dưới đây:

    1. Nhấp vào mục “Đặt phòng” trên extranet và chọn mã số đặt phòng cụ thể.
    2. Nhấp vào “Đánh dấu vắng mặt” ở bên phải của trang. Đơn này sẽ được lưu là đơn hủy phòng.
    3. Quý vị và khách đều sẽ nhận được email xác nhận.

Nút “Đánh dấu vắng mặt” khả dụng bắt đầu từ 00:00 của ngày nhận phòng đến tối đa 48 giờ (2 ngày làm việc) sau ngày trả phòng.

Mẹo: Quý vị cũng có thể nhanh chóng đánh dấu vắng mặt trên ứng dụng Pulse.

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại