Làm sao để cài đặt “đặt phòng trước tối thiểu” và “đặt phòng trước tối đa”?

Đặt phòng trước tối đa và tối thiểu là khoảng thời gian sớm nhất và trễ nhất mà khách có thể đặt trước.

Tùy vào loại chỗ nghỉ, Quý vị sẽ có một trong những lựa chọn sau.

Nếu Quý vị có lịch hiển thị 30 ngày một lúc, Quý vị chỉ có thể cài đặt thời gian lưu trú tối thiểu qua những bước sau:

 1. Chọn “Lịch” trong “Giá & tình trạng phòng trống

 2. Nhấp vào phòng Quý vị muốn điều chỉnh

 3. Nhấp vào “Thiết lập khoảng thời gian dài” và chọn các ngày mà Quý vị muốn chỉnh sửa

 4. Các lựa chọn giới hạn có liên quan sẽ hiện ra, sau đó Quý vị có thể chọn những tùy chọn phù hợp.

 5. Chọn “Lưu thay đổi” sau khi Quý vị hoàn thành

Đối với các loại lịch khác, Quý vị có thể cài đặt thời gian lưu trú tối đa và tối thiểu qua các bước sau:

 1. Nhấp vào “Lịch” và Quý vị sẽ thấy danh sách phòng kế bên khoảng ngày tháng

 2. Chọn vào mũi tên thả xuống trong giá phòng mà Quý vị muốn thêm giới hạn

 3. Quý vị có thể thêm giá trị theo ngày. Hoặc chọn “Chỉnh sửa” dưới phần giới hạn để sửa đổi phạm vi ngày dài hơn

 4. Quý vị có thể thêm giá trị theo mức ngày và/hoặc giờ, ví dụ: 3 ngày = "3D" ngày, 4 giờ = "4H", 3 ngày 4 giờ sẽ là “3D4H

 5. Nếu giới hạn này được cài dưới dạng mặc định, giới hạn sẽ hiển thị bằng màu xám và Quý vị có thể:a) Chọn ô để xóa hoàn toàn giá trị sao cho không có giới hạn nào được áp dụng. Nếu Quý vị xóa hoàn toàn giới hạn mặc định, nút “+” sẽ hiện ra. Quý vị có thể nhấp vào nút để thêm lại giới hạn mặc định trong tương lai nếu cần.b) Chọn ô để ghi đè lên bằng một giá trị khác để thay đổi giới hạn
 6. Nhấp vào “Lưu thay đổi” khi sử dụng “Chỉnh sửa” trong thời gian dài, hoặc chỉ cần nhấn nút enter khi thực hiện các thay đổi hàng ngày