Làm sao để cài đặt giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa?

Giới hạn cho phép Quý vị đảm bảo chỗ nghỉ sẽ nhận được đặt phòng mong muốn. Giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu và tối đa là cách đảm bảo khách hàng không thể đặt số ngày ít hơn (hay nhiều hơn) Quý vị muốn, dựa theo các chính sách của chỗ nghỉ.

Nếu Quý vị áp dụng giới hạn cho những ngày, phòng và/hoặc loại giá nhất định, khách sẽ chỉ có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ khi tiêu chí tìm kiếm của họ thỏa mãn các điều kiện Quý vị đã thiết lập. Ví dụ, nếu Quý vị đã áp dụng giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu là 3 ngày, chỗ nghỉ Quý vị sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của khách đang tìm chỗ nghỉ trong 2 đêm.

Thật dễ dàng để cập nhật giới hạn với chúng tôi. Quý vị sẽ thấy nhiều lựa chọn khác nhau dưới đây. Vui lòng nghiên cứu xem ảnh chụp màn hình nào khớp với extranet của Quý vị rồi làm theo các bước tương ứng.

 

 


Lựa chọn 1: Lịch xem theo danh sách

Nếu Quý vị sử dụng Lịch xem theo danh sách, vui lòng làm theo những bước này để thiết lập thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa: 

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào “Lịch” nằm dưới mục “Giá & Tình trạng phòng trống” hoặc “Lịch & Giá”.
  2. Kế bên tính năng chọn ngày, Quý vị sẽ thấy một ô vuông nhỏ có “Giới hạn” nằm kế. Ô vuông này chính là bộ lọc. Nhấp vào ô đó để hiển thị tất cả các giới hạn của Quý vị có cho phòng mình.
  3. Trong trình đơn thả xuống, hãy tìm “Thời gian lưu trú tối thiểu” hoặc “Thời gian lưu trú tối đa”. Rồi nhấp vào ô kế bên giới hạn Quý vị muốn chọn.
  4. Nhập số ngày tối thiểu hay tối đa Quý vị muốn áp dụng cho phòng/căn đó. Ví dụ, nếu muốn thiết lập thời gian lưu trú tối thiểu là 3 ngày, Quý vị sẽ điền “3” vào ô màu trắng. Nhấp “Lưu” khi đã hoàn tất.
  5. Để thiết lập các giới hạn này cho nhiều ngày, hãy nhấp vào ô màu trắng nằm kế giới hạn và kéo nút tròn màu xanh lam xuất hiện ở góc của ô đó qua trái hoặc phải. Cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện để Quý vị có thể thêm số lượng ngày. Nhấp “Lưu”.
  6. Để thiết lập các giới hạn này cho khoảng thời gian từ 1 tháng trở lên: Nhấn nút “Chỉnh sửa nhiều mục” nằm dưới loại phòng hoặc tên đơn vị. Một bảng điều khiển sẽ hiện ra bên phải màn hình. Vui lòng chọn ngày Quý vị muốn đổi giới hạn, rồi nhấn ô “Giới hạn”. Chọn giá và giới hạn rồi điền số ngày hay giờ như thường lệ vào khung trắng nằm dưới loại giới hạn. Nhấn vào “Lưu thay đổi” khi hoàn tất.

Lựa chọn 2: Lịch xem theo tháng

Nếu sử dụng Lịch xem theo tháng, Quý vị chỉ có thể thiết lập thời gian lưu trú tối thiểu. Vui lòng làm theo những bước dưới đây:

  1. Ngay dưới thanh "Giá & tình trạng phòng trống", nhấp vào "Lịch" (hoặc tên phòng tương ứng)
  2. Nhấp vào (các) ngày
  3. Dưới “Thời gian lưu trú tối thiểu” nằm phía bên phải của trang, một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện. Vui lòng chọn số đêm Quý vị muốn áp dụng cho thời gian lưu trú tối thiểu
  4. Nhấn “Lưu” khi hoàn tất.

Lưu ýGiới hạn thời gian lưu trú tối đa hiện không khả dụng trên Pulse hoặc trong lịch xem theo tháng.