Làm sao để ngưng tình trạng khách đặt và đến trong cùng một ngày?

Nếu Quý vị muốn tránh các đặt phòng cùng 1 ngày, Quý vị có thể cài đặt trên extranet.

Tùy vào loại chỗ nghỉ, Quý vị sẽ có một trong những lựa chọn sau.

Nếu Quý vị có lịch hiển thị tổng quan 30 ngày, hãy làm theo các bước sau:

  1. Dưới mục “Giá & tình trạng phòng trống”, nhấp vào “Lịch” (hoặc tên phòng có liên quan)
  2. Nhấp vào ngày (hoặc các ngày)
  3. Nhấp vào “Đặt phòng trước tối thiểu” phía bên phải của trang
  4. Chọn “1 ngày” từ trình đơn thả xuống
  5. Nhấp “Lưu” sau khi hoàn tất

Nếu Quý vị có các loại lịch khác, hãy làm theo các bước sau:

  1. Dưới mục “Giá & tình trạng phòng trống”, nhấp vào “Lịch” và Quý vị sẽ thấy danh sách các phòng kế bên khoảng ngày
  2. Nhấp vào mũi tên bên mức giá phòng mà Quý vị muốn chỉnh sửa để hiển thị trình đơn thả xuống
  3. Kéo xuống “Đặt phòng trước tối thiểu
  4. Để tránh đặt phòng và đến nghỉ cùng ngày, Quý vị cần cài giới hạn là “1D” (tương đương 1 ngày) và nhấn enter để lưu các thay đổi của mình.
  5. Nếu Quý vị muốn áp dụng các giới hạn cho thời gian dài hơn, nhấn “Chỉnh sửa” trong “Đặt phòng trước tối thiểu”, chỉnh sửa thời gian và nhấn “Lưu thay đổi