Làm sao để tạm thời đóng chỗ nghỉ?

Đã cập nhật 2 week trước
Lưu bài viết

Nếu cần đóng chỗ nghỉ trong một khoảng thời gian cụ thể, Quý vị chỉ cần đánh dấu phòng/đơn vị là không sẵn có trong thời gian đó. Đọc thêm về cách đóng phòng.

Nếu cần đóng chỗ nghỉ do ốm đau, cải tạo hoặc các trường hợp bất ngờ khác, Quý vị cần thực hiện như sau:

  1. Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi bằng cách sử dụng “Hộp thư” trong extranet hoặc mục “Khác” trên ứng dụng Pulse.
  2. Thông báo cho họ về ngày và các đơn đặt phòng (mã số đặt phòng và tên khách) sẽ bị ảnh hưởng. Nhân viên chúng tôi sẽ làm việc với Quý vị để tìm ra giải pháp tốt nhất cho tình huống đó.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Giải thưởng Traveller Review Awards

Tìm hiểu xem Quý vị có phải là người đạt giải năm nay hay không để nhận bộ giải thưởng mới được số hóa hoàn toàn.

Tải ngay