Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Làm sao để tạm thời đóng chỗ nghỉ?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Nếu cần đóng chỗ nghỉ trong một khoảng thời gian cụ thể, Quý vị chỉ cần đánh dấu phòng/đơn vị là không sẵn có trong thời gian đó. Đọc thêm về cách đóng phòng.

Nếu cần đóng chỗ nghỉ do ốm đau, cải tạo hoặc các trường hợp bất ngờ khác, Quý vị cần thực hiện như sau:

  1. Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi bằng cách sử dụng “Hộp thư” trong extranet hoặc mục “Khác” trên ứng dụng Pulse
  2. Thông báo cho họ về ngày và các đơn đặt phòng (mã số đặt phòng và tên khách) sẽ bị ảnh hưởng. Nhân viên chúng tôi sẽ làm việc với Quý vị để tìm ra giải pháp tốt nhất cho tình huống đó.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm