Làm sao để thiết lập giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa?

Thời gian lưu trú tối thiểu là số đêm tối thiểu mà khách có thể đặt cho một kỳ lưu trú, trong khi thời gian lưu trú tối đa là số đêm tối đa mà khách có thể đặt cho một kỳ lưu trú.

Tùy vào loại chỗ nghỉ, Quý vị có thể áp dụng một trong những lựa chọn sau.

Nếu Quý vị có lịch hiển thị cùng một lúc 30 ngày, Quý vị chỉ có thể đặt thời gian lưu trú tối thiểu bằng những bước sau:

  1. Dưới mục “Giá & Tình trạng phòng trống”, nhấp vào “Lịch” (hay tên phòng tương ứng)
  2. Nhấp vào ngày (hay khoảng thời gian)
  3. Phía dưới “Thời gian lưu trú tối thiểu” nằm phía bên phải trang, Quý vị sẽ thấy trình đơn thả xuống. Hãy chọn số lượng đêm tùy ý.
  4. Nhấn “Lưu” khi đã hoàn tất

Mẹo: Quý vị cũng có thể thêm giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu bằng ứng dụng Pulse. Lưu ý: Giới hạn thời gian lưu trú tối đa hiện không có trong Pulse hay lịch 30 ngày.

Đối với các loại lịch khác, Quý vị có thể đặt thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa bằng những bước sau:

  1. Dưới mục “Giá & Tình trạng phòng trống”, nhấp vào “Lịch” và Quý vị sẽ thấy danh sách các phòng của mình, nằm kế bên một khung thời gian
  2. Nhấp vào mũi tên thả xuống trên giá phòng Quý vị muốn chỉnh sửa thời gian lưu trú tối thiểu hoặc tối đa
  3. Quý vị có thể thiết lập giới hạn bằng cách điền vào ô màu trắng nằm kế “Thời gian lưu trú tối thiểu” hoặc “Thời gian lưu trú tối thiểu” (ví dụ: 1 ngày = 1, 2 ngày = 2 v.v.). . Một khi Quý vị nhấp vào phần khác của trang, thông tin sẽ tự động được lưu.

Mẹo: Để tiết kiệm thời gian, Quý vị có thể thêm giới hạn cho một khoảng thời gian dài hơn bằng cách nhấn “Chỉnh sửa” nằm kế bên “Thời gian lưu trú tối thiểu”. Từ đó, chỉ cần chọn toàn bộ khoảng ngày tháng Quý vị muốn áp dụng giới hạn và thêm vào cùng lúc với thay đổi trên.

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?