Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Làm sao để thiết lập và sử dụng chính sách hủy?

Đã cập nhật 6 tháng trước

Bằng cách thiết lập các chính sách hủy, Quý vị cho khách biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ hủy hay thay đổi đặt phòng – và bảo vệ Quý vị khỏi việc bị mất doanh thu. Có 2 điều đơn giản mà Quý vị có thể làm để xử lý những trường hợp hủy sao cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình:

Thêm hay thay đổi chính sách hủy

 1. Chọn mục “Chỗ nghỉ” trong extranet rồi chọn Chính sách.

 2. Chọn nút “Chỉnh sửa”tương ứng với chính sách Quý vị muốn thay đổi.

 3. Thay đổi cài đặt của chính sách:

  a. Quý vị có thể nêu rõ khoảng thời gian được hủy miễn phí nếu có, cũng như khung thời gian có thể được hủy trước khi khách đến. b. Quý vị có thể nêu rõ khách sẽ bị thu phí bao nhiêu trong trường hợp hủy phòng hoặc vắng mặt.
 4. Đừng quên chọn “Lưu” khi hoàn tất. Cài đặt này sẽ được áp dụng cho các đặt phòng trong tương lai.

Thêm hay thay đổi chính sách hủy cho những loại giá cụ thể

Sau khi tạo chính sách mới, Quý vị cần liên kết với một giá để kích hoạt chính sách đó trên trang Booking.com của mình:  

 1. Đi vào mục “Giá và tình trạng phòng trống”.

 2. Chọn Loại giá, sau đó chọn “Chỉnh sửa” nằm dưới chính sách tương ứng.

 3. Trong mục “Chính sách nào?, chọn chính sách mà Quý vị vừa tạo.

 4. Chọn “Xem lại” để kiểm tra lại lần nữa xem thông tin có chính xác không.

 5. Chọn “Kích hoạt loại giá” để hoàn tất.

 

 

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm