Thông tin liên quan đến virus corona

Thông tin cho khách: Nhấn đây ||  Thông tin cho đối tác: Nhấn đây

Lịch trình đặt phòng là gì?

Đã cập nhật 1 tháng trước

Lịch trình đặt phòng là chức năng mới dành cho các đối tác của Booking.com, cho phép Quý vị xem tổng quan tất cả các đặt phòng trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Lưu ý: Chức năng này, trong thời điểm hiện tại, chỉ dành cho đối tác ở một số nơi; Chức năng chỉ dành cho đặt phòng Booking.com; Hiện tại chỉ có thể được sử dụng trong extranet trong hệ điều hành trong desktop.

Thông qua Lịch trình đặt phòng, đối tác chỗ nghỉ của Booking.com có thể:

- Xem đặt phòng của mình dưới dạng lịch.

- Biết được khách nào sắp nhận phòng và trả phòng mỗi ngày

- Được truy cập ngay lập tức vào chi tiết đặt phòng, ngay trong Lịch trình đặt phòng.

- Dễ dàng xem thấy tổng quan tình trạng lấp đầy phòng trống theo thời gian.

- Dễ dàng thấy những ngày nào không có phòng trống đang mở trên Booking.com.

Đối với các đối tác có quyền truy cập vào công cụ này, Booking.com sẽ tự động thêm và cập nhật ngay lập tức các đặt phòng trong lịch trình đặt phòng.

Lưu ý: Các đối tác có quyền truy cập vào Lịch trình đặt phòng có thể tìm thấy công cụ này trong extranet, trong mục Đặt phòng.