Làm sao để gửi bản mẫu tin nhắn tự động đến khách và chia sẻ những thông tin quan trọng?

Đã cập nhật 9 tháng trước
Lưu

Để tiết kiệm thời gian cho Quý vị và giúp Quý vị gửi những thông tin quan trọng đến khách kịp thời, chúng tôi đã thêm "Công cụ hẹn lịch cho bản mẫu" vào extranet. Chức năng này có thể được tìm thấy trong phần "Tùy chọn tính năng nhắn tin" trong mục "Chỗ nghỉ".

Thay vì phải tự tay nhắn tin cho khách, Quý vị có thể cài đặt quy trình tự động bằng cách hẹn lịch cho những bản mẫu tin nhắn sẵn có để những tin nhắn này được gửi đi trước một cách tự động.

Để việc gửi tin nhắn đúng thời điểm, Quý vị có thể hẹn lịch gửi đến khách vào những thời điểm quan trọng:

 • Ngay lúc khách vừa đặt phòng
 • Vào ngày khách đến
 • 1 ngày trước khi khách đến
 • 3 ngày trước khi khách đến
 • 1 tuần trước khi khách đến
 • 1 ngày trước khi khách về

Đây là cách để cài đặt và hẹn lịch gửi tự động cho các bản mẫu tin nhắn:

 1. Tìm hiểu cách tạo các bản mẫu tin nhắn nếu Quý vị chưa biết.
 2. Đảm bảo rằng các lựa chọn về ngôn ngữ cho từng bản mẫu được gom về cùng một nhóm dưới cùng một tên bản mẫu. Điều này sẽ giúp chúng tôi gửi bản mẫu tin nhắn phù hợp đến khách dựa theo tùy chọn ngôn ngữ của họ.
 3. Chọn bản mẫu mà Quý vị muốn lên lịch và gửi tự động.
 4. Chọn ngôn ngữ mặc định của bản mẫu đã được chọn.*
 5. Chọn thời điểm mà Quý vị muốn bản mẫu được gửi đi.

Quý vị luôn có thể theo dõi những bản mẫu nào đã được gửi đến khách vì những tin nhắn này sẽ được tự động hiện ra trong hộp thư của Quý vị, trong extranet lẫn ứng dụng Pulse.

*Ngôn ngữ mặc định là ngôn ngữ mà chúng tôi dùng nếu ngôn ngữ khách ưa chuộng không có sẵn. Chúng tôi gợi ý Quý vị dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ mặc định trừ khi phần lớn khách của Quý vị sử dụng một loại ngôn ngữ khác.

Bài viết này có hữu ích không?