Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm sao để liên lạc với khách qua extranet?

Cập nhật 11 tháng trước
Lưu

Nếu cần liên lạc với khách, Quý vị có thể thực hiện việc này dễ dàng qua extranet Booking.com.

  1. Vào mục “Đặt phòng
  2. Chọn bộ lọc ngày để giúp Quý vị tìm đơn đặt phòng.*
  3. Nhấp vào tên hoặc mã số đặt phòng cho một đặt phòng cụ thể và Quý vị sẽ có thể nhập tin nhắn trong mục “Trò chuyện với khách”.
  4. Nhấn “Gửi” khi hoàn thành. Booking.com sẽ chuyển tiếp tin nhắn của Quý vị cho khách và giữ lại một bản.

*Ngoài ra, trong mục “Hộp thư”, hãy chọn “Tin nhắn của khách” và nhập tên khách và mã số đặt phòng vào ô tìm kiếm. Sau đó, Quý vị chỉ cần gửi hoặc trả lời tin nhắn. Quý vị thậm chí có thể đính kèm và gửi hình ảnh cùng với tin nhắn.

Quý vị muốn tiết kiệm thời gian và tìm hiểu cách tạo bản mẫu tin nhắn?

Bài viết này có hữu ích không?