Làm sao để tạo mẫu tin nhắn để tiết kiệm thời gian giao tiếp với khách?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Với các bàn mẫu tin nhắn, Quý vị có thể tiết kiệm thời gian bằng cách gửi các câu trả lời tùy chỉnh cho khách mà không phải nhập đi nhập lại cùng một nội dung. Sau khi thiết lập bản mẫu, tất cả những gì Quý vị cần làm là chọn mẫu muốn sử dụng và ấn gửi.

Quý vị có thể gửi các bản mẫu tùy chỉnh trên cả extranet và ứng dụng Pulse.

Để dễ dàng hơn, Quý vị cũng có thể cá nhân hóa các bản mẫu trên extranet bằng cách thêm phần giữ chỗ cho tên khách, thời gian nhận phòng, tên chỗ nghỉ và nhiều thông tin khác. Chỉ cần thêm phần giữ chỗ vào tin nhắn và bản mẫu sẽ tự động cập nhật cho mỗi đặt phòng. Chức năng “Xem trước bản mẫu” trên trang Tạo bản mẫu mới sẽ giúp Quý vị hình dung tin nhắn cuối cùng sẽ như thế nào.

Để tạo bản mẫu mới hoặc cập nhật các bản mẫu hiện tại:

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Chỗ nghỉ
  2. Nhấp vào “Tùy chọn tính năng nhắn tin”, sau đó lướt xuống cho đến khi tìm thấy phần “Bản mẫu của Quý vị”.

Mẹo: Thay vì gửi bản mẫu cho khách theo thời gian thực một cách thủ công, Quý vị có thể lên lịch để gửi bản mẫu tự động cho khách và chia sẻ thông tin quan trọng vào thời điểm chọn sẵn.

Is this article helpful?