Tôi có thể xem các tin nhắn đã gửi giữa chỗ nghỉ và khách ở đâu?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Quý vị có thể truy cập các tin nhắn trong “Hộp thư” hay mục “Đặt phòng” của mình, cả 2 mục này đều nằm trong extranet và ứng dụng Pulse của Booking.com.

Đây là cách Quý vị có thể tìm tin nhắn trong mục “Đặt phòng” của mình:

  1. Vào mục “Đặt phòng
  2. Chọn bộ lọc theo ngày để tìm đặt phòng Quý vị muốn.
  3. Nhấp vào tên khách hoặc mã số đặt phòng của một đặt phòng cụ thể, rồi vào “Trò chuyện với khách”.

Ngoài ra Quý vị cũng có thể tìm tin nhắn trong “Hộp thư” của mình.

  1. Vào “Hộp thư
  2. Chọn “Tin nhắn của khách” và nhập tên khách hoặc mã số đặt phòng trong ô tìm kiếm.

Quý vị cũng có thể quản lý các liên lạc với khách qua ứng dụng Pulse.

Tìm hiểu thêm lý do tại sao Booking.com lưu trữ mọi thông tin liên lạc giữa chỗ nghỉ và khách.

Bài viết này có hữu ích không?