Nếu khách yêu cầu hủy đặt phòng, tôi cần phải làm gì trong extranet?

Đã cập nhật 2 week trước

Ghi chú: Để ứng phó với sự cố chưa từng có tiền lệ gây ra bởi các lệnh hạn chế đi lại hiện tại, chúng tôi đã giới thiệu một chức năng giúp đối tác tự xử lý việc thay đổi ngày đặt phòng, mà không phải chuyển khách qua liên hệ đội ngũ Dịch vụ Khách hàng. Vui lòng xem mục “Thay đổi ngày” dưới đây.

Việc cho chúng tôi biết về những yêu cầu hủy đặt phòng mà Quý vị nhận được từ khách là rất quan trọng để chúng tôi có thể miễn hoa hồng cho Quý vị.

Nếu khách muốn hủy, Quý vị có thể dễ dàng thực hiện yêu cầu này trong extranet. Quý vị chỉ cần làm theo những bước sau:

  1. Đi đến mục “Đặt phòng”
  2. Click vào tên khách hoặc mã số đặt phòng cần hủy.
  3. Chọn nút “Yêu cầu hủy đặt phòng” ở phía bên phải trang.
  4. Cả Quý vị lẫn khách sẽ nhận được email xác nhận đặt phòng đã bị hủy.

Thay đổi ngày

Quý vị cũng có thể chọn cách khác là gợi ý thay đổi ngày cho khách của mình, cho phép họ giữ đặt phòng và giúp Quý vị bảo toàn đặt phòng đó dù phải dời đặt phòng vào thời gian trong tương lai. Đây là chức năng giúp Quý vị và khách thay đổi ngày đặt phòng thay vì hủy.

Chúng tôi rất khuyến khích Quý đối tác tìm hiểu kỹ hơn về tổng quan chi tiết của chức năng này bằng cách truy cập đường dẫn này.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm